Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op

OTKU8902, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Johdatus oikeustieteeseen -kurssin suoritus on edellytyksenä osallistumiselle muille avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäville oikeustieteellisille opintojaksoille (poikkeuksena on Oikeudellisen informaation haku -jakso, jolle voivat osallistua kaikki kiinnostuneet). Kurssi järjestetään Turun yliopistossa vain avoimena yliopisto-opetuksena. Kurssin suoritusta ei voi sisällyttää ON- tai OTM-tutkintoon oikeustieteellisessä tiedekunnassa, eikä sitä huomioida väylähaussa.

Sisältö

- peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta - oikeudelliset peruskäsitteet oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa - oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet - yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit

Osaamistavoitteet

Kun opintojakso on suoritettu, opiskelijalla on yleiskuva oikeuden, oikeustieteen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta ja oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija kykenee selostamaan oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän käsitteet ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan lähtökohdat. Opiskelijalla on perustavat valmiudet oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen, oikeudellisen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn sekä oikeudellisten tulkintalauseiden esittämiseen. Hän pystyy erittelemään kurssiin kuuluvien oikeudenalojen keskeiset käsitteitä ja normeja ja esittämään normien vaihtoehtoisista tulkinnoista perusteltuja kannanottoja. Opiskelijalla on alustavat edellytykset oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle, ja hän tunnistaa oikeudelliset käytännöt oikeusjärjestyksen osana. Opintojakson hyväksytyn suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin sekä taidot oman oppimisen ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.

Opintosuoritukset

[Moodle-tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet) Tentti klo 18:00 - 21:00 ke 15.5.2019 ke 12.6.2019 ke 24.7.2019 ma 19.8.2019 ma 16.9.2019 ma 30.9.2019 ma 14.10.2019 Opinto-oikeuteen sisältyy kolme tenttimahdollisuutta.

Opetus

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan opinto-oikeuden voimassaoloaikana määrättyinä tenttipäivinä. Ohjaavaa materiaalia, luentotallenteita, tehtäviä, oikeustapauksia ja oppimateriaalia on Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Kirjallisuus

Oppimateriaali: - Karhu, Juha: Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi. Edilex 3.1.2007. [www.edilex.fi] - Myrsky, Matti: Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppeja? Oikeus 2010/1, s. 50 [www.edilex.fi] - Kurki, Visa: Suomi osana Eurooppaa, s. 133-152. Haluatko juristiksi? Kauppakamari 2014. - Paula Klami-Wetterstein: Yksityisoikeuden perusteet, 13 s. - Mia Oksala: Rikosoikeuden perusteet 11 s. - Ilona Nieminen: Valtiosääntöoikeuden perusteet 9 s. - Anni Tuomela: Hallinto-oikeuden perusteet 13 s. - Kristina Andström: Prosessioikeuden perusteet 10 s. Lisäksi edellytetään perehtymistä verkkoaineistoon sekä muihin opintojen aikana ilmoitettaviin materiaaleihin. Oppimateriaalit ovat Moodle-ympäristössä.

Opettaja

OTM Mia Oksala

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), jaana.varpe [at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) minna.moilanen [at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Maksusuorituksen jälkeen saat sähköpostitse opintoihin liittyvää tietoa ja ohjeistusta muutaman arkipäivän sisällä.