Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op

PSYK3394, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kiintiö on täynnä. Voit ilmoittautua opintoihin kiintiön puitteissa, jos olet Turun yliopiston läsnä oleva perustutkinto-opiskelija. Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Kognitiivisen psykologian osuudessa tutustutaan kognitiivisen psykologian peruskäsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiivisiin mekanismeihin. Neuropsykologian osuuden pääteemoja ovat hermosolujen rakenne ja toiminta, hermoston rakenne, kehitys ja muotoutuvuus sekä aistijärjestelmien ja liiketoimintojen neuraaliset mekanismit.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy kognitiivisen ja neuropsykologian perusteisiin sekä hahmottaa näiden kahden alueen välisiä yhteyksiä.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan tenttimällä kahtena osatenttinä. Tentit ovat Exam-tenttipalvelussa 1.6. - 31.8. Tenttipalvelu on käytettävissä Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa. Tentit voi vastaavana aikana tehdä siirtotentteinä. Siirtotenttipalvelun tarjoavat oppilaitokset perivät siirtotenttimaksun, jonka tenttijä maksaa. Siirtotenttimahdollisuus on hyvä varmistaa ennen kuin ilmoittautuu opintoihin.

Opetus

Psykonet-luennot ovat tallenteina. Luennot linkitetään opintojen omalle [Moodle-alueelle](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet).

Arviointi

0-5

Molemmista osasuorituksista on saatava hyväksytty suoritus. Kurssin kokonaisarvosana on kahden osasuorituksen keskiarvo.

Kirjallisuus

Eysenck: Fundamentals of cognition, 2. painos, luvut 1-5; sekä: Paavilainen, Petri: Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Edita, 2016.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opintojakso on maksuton TY:n perustutkinto-opiskelijoille.