Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

PSYK3494, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja tieteellisen ajattelun periaatteita, kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta, sekä psykologisen tutkimuksen etiikkaa ja psykologian menetelmätaitojen merkitystä työelämässä.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija hankkii tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen teon perusvalmiudet tutustumalla tieteellisen ajattelun periaatteisiin, psykologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin sekä tutkimuksen teon vaiheisiin.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan tenttimällä kirjallisuus ja luennot yhdessä. Tentti on Exam-tenttipalvelussa 1.6. - 31.8. Tenttipalvelu on käytettävissä Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa. Tentin voi vastaavana aikana tehdä muualla siirtotenttinä. Siirtotenttipalvelun tarjoavat oppilaitokset perivät siirtotenttimaksun, jonka tenttijä maksaa. Siirtotenttimahdollisuus on hyvä varmistaa ennen kuin ilmoittautuu opintoihin.

Opetus

Psykonet -luennot ovat tallenteina verkossa. Luennot on linkitetty opintojakson omalle [Moodle-alueelle](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet).

Arviointi

0-5

Kurssin suorittaminen edellyttää, että tentissä opiskelija saa hyväksytyn arvosanan sekä luentoihin että kirjaan liittyvistä kysymyksistä.

Kirjallisuus

Stanovich: How to Think Straight About Psychology, 10. painos.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.