Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

PSYK3397, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on luoda käsitys terveyden ja mielenterveyden paradigmaattisista lähestymistavoista, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä ja niiden luokittelusta, terveyden ja mielenterveyden edistämisestä ja häiriöiden interventioista sekä psykologin asiantuntijaroolista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan tenttimällä (2 osatenttiä). Tentit ovat Exam-tenttipalvelussa 1.6. - 31.8. Tenttipalvelu on käytettävissä Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa. Tentit voi vastaavana aikana tehdä muualla siirtotentteinä. Siirtotenttipalvelun tarjoavat oppilaitokset perivät siirtotenttimaksun, jonka tenttijä maksaa. Siirtotenttimahdollisuus on hyvä varmistaa ennen kuin ilmoittautuu opintoihin.

Opetus

Psykonet -luennot ovat tallenteina. Luennot on linkitetty opintojakson omalle [Moodle-alueelle](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet).

Kirjallisuus

Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen ja Partonen (2017) Psykiatria, luvut 1, 3, 20, 22 - 24, 26 ja 29. Sekä: Smith, E. ym. (2009). Atkinson & Hilgard's "Introduction to Psychology". 14th ed, Thomson 2002. Luvut 14 - 16.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.