Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 op

KIRUA003, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi, Ei tiedekuntaa

Sisältö

Korvaava kurssi ensisijaisesti humanistisen, kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekuntien opiskelijoille, jotka suorittavat yliopistoon vaaditun pakollisen kielitaitonäytteen (ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa, ns. virkamiesruotsi). Kurssi soveltuu harjoituskurssina myös muille, jotka haluavat parantaa tietojaan ja taitojaan kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Alaan liittyvien tekstien käsittelyä, kieliopillisten rakenteiden harjoittelua sekä kirjallisten että suullisten alustusten, esseiden ja referaattien laatimista. Opetuskielenä on ruotsi. Kielitaitotaso: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oman alansa sekä kirjoitettua että puhuttua kieltä. Hän pystyy keskustelemaan omaan alaan liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä ja perustelemaan kantansa sekä kykenee pitämään yhtenäisen suullisen esityksen omaan alaansa liittyvästä aiheesta. Hän kykenee myös laatimaan ammattialaltaan yhtenäisen ja sanastoltaan ja rakenteiltaan suhteellisen virheettömän laajahkon kirjallisen esityksen sekä tiivistelmän. Opiskelija osaa työskentelyssään käyttää monipuolisesti apuvälineitä esim. sanakirjoja.

Opintosuoritukset

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista (80 %), annettujen tehtävien tekemistä sekä loppukoetta. Suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Opetus

06.05. - 29.05.2019 Katso opeutustiedot [Turun kesäyliopiston sivulta](https://turunkesayliopisto.fi/kurssit/ruotsin-kielen-suullinen-ja-kirjallinen-viestinta-5-op-virkamiesruotsi-2)

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen asteikolla 2 (tyydyttävä) tai 4 (hyvä). Sekä suullinen että kirjallinen osa on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssista voi saada todistuksen.

Kirjallisuus

kurssimonisteet (tekstejä, sanastoja, suullisia harjoituksia, kielioppia, kielenhuoltoa)

Opettaja

FM Nicke Packalén

Toteuttaja

Turun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

10,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 240.00 €)