Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Koulutuksen ja opetuksen arviointi 3 op

PEDA0048, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Koulutuksen ja opetuksen arviointi -opintojakso on osa erityispedagogiikan aineopintoja (35 op), ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona. (Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op eivät ala syksyllä 2019.)

Sisältö

- havainnoinnin ulottuvuudet ja mahdollisuudet - yksilöllisten vahvuuksien ja kehitettävien alueiden arviointi - yksilön ja ryhmän pedagoginen arviointi - koulutuksen arviointi ja laatu - arviointi koulutuspolitiikan osana - arvioinnin etiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee erityiskasvatuksen ja -opetuksen arvioinnin ja havainnoinnin periaatteet sekä tuntee erilaisia arvioinnin ja havainnoinnin menetelmiä. Opiskelija tuntee arvioinnin teoreettisia lähtökohtia, menetelmiä ja merkityksiä koulutuksen eri tasoilla.

Opintosuoritukset

Essee ja harjoitustyö yksilö- tai parityönä

Opetus

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot touko-syyskuussa 2019. Verkkoluentotallenteet 10-12 t (Moodlessa) Esseen ja harjoitustyön palautus oman aikataulun mukaan elokuun loppuun mennessä 2019.

Arviointi

0-5

Essee arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5 ja OPS-tehtävä hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Varjo, J., Simola, H. & Rinne, R. 2016. Arvioida ja hallita. Perään katsomisesta informaatio-ohjaukseen suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Kasvatusalan tutkimuksia 70. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi (soveltuvin osin, saatavissa verkosta). Ihme, I. 2009. Arviointi työvälineenä: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Jyväskylä: PS-kustannus. Atjonen, P. 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Tampere: Juvenes Print (soveltuvin osin). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.

Opettaja

Yliopistonlehtori Minna Kyttälä, yliopisto-opettaja Lilja Aikio (esseet ja harjoitustehtävät)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.