Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Naapurisuhteiden sosiologiaa (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op

SOSI0306, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Voit ilmoittautua opintoihin, jos olet Turun yliopiston läsnä oleva perustutkinto-opiskelija. Opintojakson vastaavuus: Suorituksen voi hyväksyttää sosiaalitieteiden aineopintojen valinnaiseksi opintojaksoksi (5 op).

Sisältö

Perehdymme teorioihin, käsitteisiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin, joilla sosiaalitieteissä on tarkasteltu naapurisuhteita ja -vuorovaikutusta. Keskeisiä kysymyksiä ovat: millaisia naapuruussuhteet nykyaikaisissa yhteiskunnissa ovat, millä perusteilla naapurustot ovat yhteisöjä, ja miten naapurien välille syntyy kiistoja. Kurssilla hyödynnämme myös tutkimuksessa kerättyä aineistoa. Tutustumme esimerkiksi aidanrakentamisesta syntyneeseen kiistaan, osapuolten vastakkaisiin näkökantoihin ja naapuruussovitteluun.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät perustiedot siitä, miten naapurisuhteita on tutkittu, ja millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu. Hän osaa jäsentää sosiaalitieteellisesti ammattitaitoisella tavalla naapureiden välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia.

Opintosuoritukset

Verkkotallenteet, oheisartikkelit ja teemakohtaiset tehtävät. Välitehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Kurssin lopputehtävänä opiskelija kirjoittaa oppimastaan esseen, joka arvioidaan asteikolla 0-5.

Opetus

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa itsenäisesti kesä-elokuussa 2019. Verkkokurssin tehtävät voi suorittaa joustavasti kesän aikana, kurssin tehtävät on aikataulutettu viikottain ja ne voi palauttaa tässä ohjeellisessa aikataulussa. Kesäkuussa palautetut tehtävät arvioidaan heinäkuun alkuun mennessä. Heinäkuussa palautetut tehtävät arvioidaan elokuun alussa. Tehtävät voi myös palauttaa elokuun loppuun mennessä yhdellä kertaa, elokuussa palautetut tehtävät arvioidaan syyskuun alussa. Kurssin opettaja Risto Haverinen on tavoitettavissa kesäkuussa ja elokuussa, heinäkuussa ei ole ohjausta saatavilla.

Kirjallisuus

Verkkotallenteet ja oheisartikkelit Moodlessa

Opettaja

Risto Haverinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opintojakso on maksuton TY:n perustutkinto-opiskelijoille.

Edeltävät opinnot

Edeltäviä opintoja ei edellytetä