Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Finanssioikeus 7 op

ONOM1009, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

- Vero-oikeuden yleiset opit ja rakenteen pääkohdat - Henkilöverotuksen perusteet - Yritysverotuksen lähtökohdat - Maatalousverotuksen pääpiirteet - Arvonlisäverotuksen ja muun kulutusverotuksen pääasiat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on muodostanut kokonaiskuvan julkisen vallan varainhankintaa ja käyttöä sekä varainkäytön valvontaa koskevan normiston sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista - hallitsee Suomen verojärjestelmän rakenteen, erityisesti tuloverotuksen osalta - ymmärtää vero-oikeuden rajapinnat erityisesti perhe- ja yhtiöoikeuteen

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). [Sähköinen tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) Tentit Ensimmäinen tenttiperiodi 24.2. - 1.3.2020 Toinen tenttiperiodi 11.5. - 17.5.2020 Kolmas tenttiperiodi 10.8. - 16.8.2020

Opetus

Luennot 20 t 28.1.2020 (3 t) 4.2.2020 (3 t) 5.2.2020 (3 t) 6.2.2020 (3 t) 11.2.2020 (4 t) 12.2.2020 (4 t) Linkki tentti-ilmoittautumiseen: Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla voidaan jakaa materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan jakaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot [Moodlessa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet) ilmoitettava materiaali (ml. säädökset). Kirjallisuus: 1. Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu, s. 1 - 219, 2009. (e-kirja) 2. Wikström, Kauko- Ossa, Jaakko - Urpilainen, Matti: Vero-oikeuden yleiset opit (2015). 3. Villa, Seppo (2016). Konserniavustus ja oikeus vähemmistöosinkoon: KKO 2015:105. Lakimies 2/2016, s. 321-335 (e-materiaali).

Opettaja

Professori, OTT Jaakko Ossa

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/200

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut).

Opintomaksu

105,00  €

Maksulinkki lähetetään 2 arkipäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Hakijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 - 5 op) tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.