Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Biofarmasia, farmakokinetiikka ja farmakogenetiikka 4 op

FALL1012, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojakso soveltuu erityisesti Biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville.

Sisältö

Farmakokinetiikan perustietojen syventäminen, farmakokineettisen tutkimuksen ja -mallintamisen toteutus, lasten ja iäkkäiden farmakokinetiikan erityispiirteet, poikkeavan farmakokinetiikan syyt, farmakogenetiikan perusteet, lääkeinteraktioiden huomioiminen lääkekehityksessä, lääkkeiden antoreitit sekä eri farmaseuttisten valmistemuotojen ominaisuudet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija * tuntee farmakokinetiikan ja biofarmasian käsitteistön * tietää farmakokinetiikan keskeiset vaiheet ja lääkkeiden kulkuun elimistössä vaikuttavat fysikokemialliset seikat * tuntee farmakokinetiikan sekä farmakokineettisen mallinnuksen perusteet ja ja osaa tulkita farmakokineettistä informaatiota * tuntee lääkemetabolian yksilöllisen vaihtelun syitä ja seurauksia sekä farmakogenetiikan perusteita ja osaa ottaa lääkeinteraktioiden mahdollisuuden huomioon * ymmärtää farmasian teknologian mahdollisuuksia lääkekehityksessä * osaa luonnostella farmakokineettisiä tutkimuksia ja ymmärtää raportoinnin perusvaatimuksia

Opintosuoritukset

Laskuharjoitukset Kirjallinen kuulustelu

Opetus

Opetukseen osallistutaan integroidusti yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja opetus järjestetään päiväaikaan Turussa. Luennot (osa luennoista voi olla englanniksi) Laskuharjoitukset (pakollinen) Omatoiminen opiskelu Kuulustelu (pakollinen) Opetustilat: Oppimo, Medisiina C:n, (2.krs) B201; Dent 1-4, Dentalian luentosalit 1-4; Blokki 3, Medisiina D:n D1053; Skooppi 1, Medisiina D:n D1044; Sammio, Teutorin IT-luokka; [Kampuskartta](https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto) 8.10.2019 8:15 - 10:00, Oppimo B201 MED B201: Farmakokinetiikan syventäminen 9.10.2019 10:15 - 12:00, Oppimo B201 MED B201: Massaspektrometria farmakokineettisissä tutkimuksissa 9.10.2019 13:15 - 15:00, Oppimo B201 MED B201: Pharmacogenetics: concepts and tools 14.10.2019 13:15 - 16:00, Oppimo B201 MED B201: Kemiallinen hajoaminen 15.10.2019 8:15 - 9:00, Dent4 203: Lääketransportterit 15.10.2019 9:15 - 11:00, Dent4 203: Ruuansulatuskanava lääkkeitten antoreittinä 16.10.2019 8:15 - 10:00, Skooppi 1 MED D1044-1: Suureet ja mallintaminen 16.10.2019 10:15 - 12:00, Skooppi 1 MED D1044-1: Depot- ja säätövalmisteet 17.10.2019 12:15 - 14:00, Oppimo B201 MED B201 PAKOLLINEN: LC-MS/MS tulosten käsittely 17.10.2019 14:15 - 16:00, Oppimo B201 MED B201: VARA-AIKA 21.10.2019 13:15 - 15:00, TEU103 IT-luokka Sammio TEU103 PAKOLLINEN: Farmakokineettinen laskenta 22.10.2019 14:15 - 16:00, Oppimo B201 MED B201: Populaatiofarmakokinetiikan perusteet 29.10.2019 8:15 - 10:00, Oppimo B201 MED B201: Dermaalinen ja transdermaalinen lääkitys 30.10.2019 8:15 - 10:00, Oppimo B201 MED B201: Genetic variability in drug metabolism 1.11.2019 13:15 - 15:00, Oppimo B201 MED B201: VARA-AIKA 4.11.2019 12:15 - 14:00, Oppimo B201 MED B201: Aihiolääkkeet, syklodekstriiniteknologia 6.11.2019 14:15 - 16:00, Oppimo B201 MED B201:Terapeuttiset proteiinit 8.11.2019 13:15 - 15:00, Dent4 203: Biologisten lääkeaineitten bioanalytiikka lääkekehitystyössä 12.11.2019 14:15 - 16:00, Dent2 218: Prekliininen farmakokinetiikka lääkekehityksessä 14.11.2019 8:15 - 10:00: Blokki 3: VARA-AIKA 14.11.2019 10:15 - 12:00: Blokki 3: Lasten ja iäkkäitten farmakokinetiikan erityspiirteitä 20.11.2019 8:15 - 9:00, Dent4 203: Maksan ja munuaisten vajaatoimintapotilaat lääkekehityksessä ja hoidossa 20.11.2019: 9:15 - 11:00, Dent4 203: Farmakokineettiset lääkeinteraktiot 21.11.2019 8:15 - 11:00, TEU103 IT-luokka Sammio TEU103 PAKOLLINEN: Laskuharjoitusten purku 26.11.2019 8:15 - 10:00, Oppimo B201 MED B201: Kliiniset farmakokineettiset tutkimukset 28.11.2019 9:00 - 12:00, Dent4 203 TENTTI RÄSTITENTIT 13.1.2020 klo 13-16 Alhopuro-sali (tiedekunnan yleinen tenttipäivä) 9.3.2020 klo 13-16 Alhopuro-sali (tiedekunnan yleinen tenttipäivä) [Ilmoittautuminen tenttiin Avoimen yliopiston nettiopsun verkkopalvelussa](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/etusivu.html)

Kirjallisuus

Ranta V-P, Honkakoski P. Farmakokinetiikan perusteet. Fortis ry 2017. Koulu M, Mervaala E: Farmakologia ja toksikologia: luvut 1 - 6 (9. painos). Medicina 2013.

Opettaja

Vastuuhenkilö kliininen opettaja Petri Vainio

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Edeltävät opinnot

Kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää lukion lyhyen matematiikan hallintaa.