Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Psykologian perusopintoja 15 op

PSYK3229, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opinnot on peruttu. Turun yliopiston psykologian perusopinnot ovat 25 opintopisteen laajuiset. Yhteistyöoppilaitoksessa on mahdollista opiskella kolme opintojaksoa, yhteensä 15 opintopistettä: kehityspsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia sekä persoonallisuuspsykologia. Tämän jälkeen on halukkailla mahdollisuus suorittaa itsenäisesti opiskellen perusopintojen kaksi muuta opintojaksoa, tutkimuksen teon perusteet 5 op sekä kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op. Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen.

Sisältö

Psykologian perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista. Opinnoissa tutustutaan ihmisen psykologiseen kehitykseen, mielenterveyteen ja sen keskeisiin ongelmiin, erilaisiin käsityksiin persoonallisuudesta ja sen tutkimukseen.

Kehityspsykologian perusteet 5 op (PSYK3393)

Sisältö

Kurssilla käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeisiä kehityspsykologisia käsitteitä. Opiskelija osaa myös selittää kehityspsykologisia teorioita ja kehityspsykologisen tutkimuksen ydinkysymyksiä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen ym. (toim. 2014 tai 2015, 5. tai 6. uudistettu painos): Ihmisen psykologinen kehitys, sekä: Berger: The Developing Person Through the Life Span, 7. painos, luvut 1-4 / s. 1-121.

Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op (PSYK3397)

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on luoda käsitys terveyden ja mielenterveyden paradigmaattisista lähestymistavoista, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä ja niiden luokittelusta, terveyden ja mielenterveyden edistämisestä ja häiriöiden interventioista sekä psykologin asiantuntijaroolista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus (2003 tai 2009): Atkinson and Hilgard's introduction to psychology, luvut 14-16; sekä: Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) (2017): Psykiatria; luvut 1, 3, 20, 22-24, 26 ja 29.

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op (PSYK3396)

Sisältö

Persoonallisuus nykyaikaisen psykologian tutkimuksen valossa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii perusymmärryksen modernien persoonallisuusteorioiden keskeisistä tutkimuskysymyksistä, käsitteistä ja tutkimustuloksista.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja Moodle-tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Haslam, Smillie and Song (2017) An Introduction to Personality, Individual Differences and Intelligence.

Toteuttaja

Sastamalan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

150,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.