Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

SUOM1414, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi, Ei tiedekuntaa

Ennakkotietoa

Sisältö

Perehdytään akateemisiin tekstitaitoihin, asiatyylin ominaispiirteisiin ja asia-tekstien rakenteeseen. Opetellaan tuottamaan opinnoissa keskeisiä tekstilajeja. Perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin. Tarkastellaan lukijan ja kontekstin huomioimista tekstin rakentamisessa ja sanonnan muotoilussa. Kerrataan yleiskielen oikeakielisyyssääntöjä ja opetellaan hyödyntämään kieli- ja kirjoitusoppaita. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, luonnontieteiden ja tekniikan, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kursin suorituksen voi liittää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa oikeakielistä, asiatyylistä ja yleiskielistä suomenkielistä tekstiä. Hän tuntee keskeisimmät asiatyylin ja eri asiatekstilajien ominaispiirteet. Opiskelija pystyy osallistumaan akateemiseen viestintään ja osaa muokata tekstiään tilanteen ja lukijakunnan mukaan. Hän ymmärtää, mikä merkitys ja tehtävä suomen kielellä on nyky-yhteiskunnassa ja tieteellisessä viestinnässä. Opiskelija osaa soveltaa kielenhuollon ohjeita, hyödyntää kirjoitus- ja tekstinhuolto-oppaita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80%), harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti

Opetus

Ryhmäopetus 14 t (sisältää tentin), harjoitukset 4 t Opetustiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Luennoitsijan ohjeen mukaan

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/20

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.-31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.