Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Puheviestinnän perusteet 2 op

KIPV8901, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä, Ei tiedekuntaa

Ennakkotietoa

Sisältö

Opiskelija tunnistaa oman viestijäkuvansa ja -osaamisensa sekä vahvistaa puheviestintäkompetenssiaan osallistumalla aktiivisesti ryhmä- ja yksilöharjoituksiin. Hän valmistelee tavoitteellisen puheenvuoron ja harjoittelee sen esittämistä. Hän harjoittelee myös aktiivista ja analyyttista kuuntelemista sekä yhteistyötä edistävää toimimista ryhmässä. Opiskelija perehtyy viestinnän analysointiin sekä rakentavan palautteen antamiseen, vastaanottamiseen ja käsittelemiseen. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, tekniikan ja luonnontieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kurssin suorituksen voi liittää tutkintoon kuuluviin vastaaviin kieli- ja viestintäopintoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää viestintätaitojen merkityksen opiskelun ja työelämän vuorovaikutussuhteissa sekä osaa soveltaa oppimaansa osana asiantuntijuuttaan. Hän osaa muodostaa viestijäkuvan omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Hän osaa valmistella puheenvuoroja sekä toimia tavoitteellisesti ja työskentelyä tukevalla tavalla erilaisissa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa. Opiskelija osaa realistisesti arvioida omaa ja muiden viestintäosaamista sekä antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti.

Opintosuoritukset

Opetus

Luento-opetusta ja harjoituksia 18 t. ma 20.1. klo 17.00 - 19.30 ma 27.1. klo 17.00 - 19.30 la 1.2. klo 9.00 - 16.00 ma 3.2. klo 17.00 - 19.30

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Suorituksen arvosana määräytyy opiskelijan jatkuvan arvioinnin perusteella. Aktiviinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opintojakson toiminnallisuuden ja harjoitusluonteen vuoksi pienryhmätapaamisissa on läsnäolovelvollisuus.

Opettaja

Liisa Kouvonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 16/15

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.- 31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot