Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op

AIKK0013, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Sisältö

- aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät - aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä - työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen - koulutus aikuisen elämässä - aikuispedagogisia kysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aikuiskasvatuksen monimuotoisen toimintakentän ja tuntee aikuis- ja työelämän koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta sekä oppii projekti- ja ryhmätyötaitoja.

Opintosuoritukset

Ryhmätyönä tehtävä projektityö sekä oppimispäiväkirja. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opiskelijat laativat ryhmätyönä projektityön, joka perustuu tutkimuskirjallisuuteen. Projektityön laatimisessa voidaan hyödyntää myös tutustumiskäyntejä/haastatteluja aikuiskoulutusorganisaatioissa. Ryhmätyöt esitellään Moodlessa. Ryhmässä tehtävän projektityön lisäksi opiskelijat kirjoittavat yksilötöinä lyhyet oppimispäiväkirjat omasta työskentelystään opintojakson aikana.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, verkko-opetus 12 t (tuutori) Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina [Hiiden opistossa](https://www.hiidenopisto.fi/) 24.2.-1.5.2020. Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, luennot Turussa tai verkko-oppimisympäristössä ja työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 9-11 ja viikolla 16 (läsnäolovelvollisuus) ja 17 (läsnäolovelvollisuus). viikot 10-15 luennot verkossa ja projektityöskentelyä Projektityön ja oppimispäiväkirjan viimeistely ja palautus 1.5.2020 mennessä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä tutkimuskirjallisuus jaetaan opintojakson alussa.

Opettaja

tutkijatohtori Nina Haltia, yliopistonlehtori Anne Laiho, dosentti Pertti Laine, apulaisprofessori Ulpukka Isopahkala-Bouret, professori Heikki Silvennoinen

Toteuttaja

Hiiden Opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 1

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://www.hiidenopisto.fi/) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamisen ohjeiden mukaisesti. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.7.2020.

Opintomaksu

50,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 81.00 €)

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.