Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op

AIKK0012, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintoja ei aloiteta! Opintojakso sisältyy aikuiskasvatustieteen perusopintoihin ja sen voi suorittaa yksittäisenä opintojaksona.

Sisältö

- aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset - aikuiset oppijoina - asiantuntijuus ja sen kehittyminen - ammatillinen kasvu ja identiteetti - aikuisen oppimisen erityiskysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee aikuisen oppimisen psykologiset perusteet, tuntee elinkaaren, asiantuntijuuden ja työelämän psykologiaa sekä osaa tarkastella aikuisen oppimisen, opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti

Opintosuoritukset

Moodletentti, osallistuminen verkko-opetukseen TAI Moodletentti. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: A-VAIHTOEHTO: Moodletentissä tentitään artikkelit ja toinen kirja suoritetaan osallistumalla verkko-opetukseen. B-VAIHTOEHTO: Moodletentissä tentitään molemmat opintojakson kirjat.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, verkko-opetus, pienryhmäopetus 6 t Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina [Somero-opistossa](https://somero-opisto.fi/) 7.1.-12.2.2020. Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, luennot Turussa tai verkko-oppimisympäristössä ja työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä. Opintoryhmätyöskentely opistolla viikoilla 2 ja 5. Luennot Turussa seminaarihuone 357 A, Educarium, Assistentinkatu 5, 3. krs. tai verkko-oppimisympäristössä ja luentotallenteina: viikko 2, verkkoluento, yliopistonlehtori Tiina Tuijula to 16.1.2020 klo 17.30-20.00 luento, yliopistonlehtori Tiina Tuijula viikot 4-6 verkkotyöskentely Moodletentti ke 12.2.2020 klo 18.00-14.2.2020 klo 18.00 (11.-13.12.2019, 15.-17.4, 10.-12.6.2020, loka- ja joulukuussa v. 2020)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen seuran tutkimuksia.(luvut 1-12) 2. Murtonen, M. (toim.) 2017. Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino. (Luvut 1-7) 3. Artikkeleita

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Toteuttaja

Somero-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

40,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.