Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op

FILY1320, Filosofia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sisältö

Kurssilla perehdytään eri argumenttityyppeihin (deduktio/induktio) ja niihin liittyviin erilaisiin tapoihin arvioida argumentteja (validius/todennäköisyys). Opiskelija ymmärtää käsitteiden roolin inhimillisessä ajattelussa ja tuntee niiden määrittelemisen olennaiset seikat sekä tähän liittyvät keskeiset virheet. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen argumentoinnin ja hypoteesin muodostuksen keskeiset seikat ja osaa välttää keskeisimmät argumentaatio- ja päättelyvirheet. Kurssilla käsitellään normatiivisten yhteiskuntateorioiden keskeisiä käsitteitä ja niiden roolia erilaisten yhteiskunnallisten järjestelyiden arvioimisessa.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan kriittiseen ajatteluun, argumentaatioon ja loogiseen päättelyyn liittyvät keskeiset käsitteet ja niiden soveltamista. Kurssin aikana opitaan yhteiskuntakäsitysten keskeistä käsitteistöä ja sen kriittistä soveltamista yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin. Kurssi kehittää kaikissa opinnoissa ja työelämässä tarvittavia analyyttisen ajattelun taitoja ja antaa perusvalmiudet yhteiskunnallisten väitteiden kriittiseen arvioimiseen. Argumentaation ja loogisen päättelyn osaaminen kuuluu akateemisesti koulutettujen keskeisiin työelämävalmiuksiin.

Opetus

Opetus järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena kevätlukukaudella 2020. Luennot pidetään päiväaikaan, katso tarkemmat opetustiedot [tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1320/10429). Ensimmäisellä luennolla kerrotaan kaikki käytännön asiat. Varsinaista luentomateriaalia ei ole, mutta joitakin pieniä tietopaketteja tullee jakoon. Ne jaetaan sähköisesti Ville-oppimisympäristön kautta. Ohjeet ja salasanat Villen käyttöön annetaan ensimmäisellä luennolla. Luennot eivät ole pakollisia, mutta kurssin suoritusmuoto on viikkotehtävien tekeminen ja tentti. Viikkotehtävät liittyvät aina viikon luentoihin ja niiden tarkoitus on kerrata luennolla käsitettyjä sisältöjä, joten luennoilla läsnäolo on suositeltavaa.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.