Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Digitaalinen kulttuuri, aineopinnot 35 op

DIGU1000, Digitaalinen kulttuuri, Pori, Humanistinen tiedekunta

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot; katso jaksokuvaukset ja opetuksen ajankohdat humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta: [DIGU1015 Digitaalisen kulttuurin tutkielmaseminaari, 10 op](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DIGU1015/6258) [DIGU1173 Tutkimuksen teoriat ja käytäntö, 5 op](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DIGU1173/6259) [DIGU1174 Tutkimusaineistot ja niiden hankinta, 3 op](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DIGU1174/6265) [DIGU1175 Tutkimuseettiset erityisvalmiudet, 3 op](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DIGU1175/6269) [DIGU1066 Tieteellinen kirjoittaminen digitaalisessa kulttuurissa, 5 op](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DIGU1066/6271) [DIGU1177 Teknologian kulttuurinen muutos, 3 op](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DIGU1177/6273) [DIGU1178 Pelikulttuurit, 3 op](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DIGU1178/6274) [DIGU1179 Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media, 3 op](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DIGU1179/6275) Syyslukukauden 2019 opetusajat ilmoitetaan 15.6.2019 mennessä ja kevätlukukauden 2020 15.11. mennessä.

Sisältö

Aineopinnot vahvistavat oppiaineen painopistealueiden tuntemusta ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua valitsemiinsa digitaalisen kulttuurin teemoihin. Käsitteellisesti huomio laajenee digitaalisen kulttuurin lähtökohdista teknologian ja kommunikaation kulttuurisen muutoksen laajempaan tarkasteluun.

Osaamistavoitteet

Aineopintojen päätavoite on digitaalisen kulttuurin tutkimuksellisten valmiuksien kehittäminen. Opintojen keskeisenä tavoitteena on pohtia digitaalisen kulttuurin tai kulttuurien merkityksiä ja vaikutuksia yhteisön ja yksilön elämässä sekä taidon ja luovuuden suhdetta teknologiaan. Lisäksi viimeistään aineopintojen aikana opiskelija osallistuu tutkimuksellisiin tai tuotannollisiin projekteihin.

Opintosuoritukset

Sivuaineopiskelijoiden aineopintojen laajuus on 35 opintopistettä. Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan DIGU1015 Digitaalisen kulttuurin tutkielmaseminaari, 10 op, mutta heidän ei tarvitse suorittaa kohtaa DIGU1056 Valinnaiset erikoistumisopinnot, 10 op

Opetus

Aineopinnot alkavat syyskuussa 2019 ja opetus kestää kevätlukukaudelle 2021. Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja ja harjoituksia ja kirjatenttejä.

Arviointi

0-5

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Matti Salakka](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) matti.salakka[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Ensimmäinen erä (210 e) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 e) maksetaan seuraavan lukukauden alussa.

Edeltävät opinnot

Perusopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (keskiarvo 3).