Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

TKMY3 Tilastotieteen perusteet, tenttioikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op

TK083031, Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Turun kauppakorkeakoulu

**HUOM! Jos olet jo osallistunut TKMY3-kurssin luennoille, suorittanut kurssin tentti-oikeuteen vaadittavat harjoitukset ja olet Turun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija voit ilmoittautua kurssille tämän hakukohteen kautta ilmoitetun kiintiön puitteissa.**

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: aineistojen kuvailu, todennäköisyysjakaumat, estimointi sekä tilastollinen merkitsevyystestaus.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan tilastollisen analyysin ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteitä sekä menetelmiä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (HUOM! Harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen on suoritettu jo aiemmin, ks. edeltävät opinnot)

Opetus

Luento-opetus 24 t, harjoitukset 12 t **Kesäperiodi 2019 (1.5. - 31.8.2019)** **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Tenttipäivät: 15.5. klo 14-18, 14.6. klo 16-20, ja 16.8. klo 16-20 Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssimoniste ja muu opettajan jakama materiaali

Opettaja

Janne Engblom

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opintojakso on maksuton TY:n perustutkinto-opiskelijoille.

Edeltävät opinnot

Jos olet jo osallistunut TKMY3-kurssin luennoille, suorittanut kurssin tentti-oikeuteen vaadittavat harjoitukset ja olet Turun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija voit ilmoittautua kurssille tämän hakukohteen kautta kiintiön puitteissa.