Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op

KTL_0026, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen -opintojakso kuuluu kasvatustieteen aineopintoihin (35 op), ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

- koulutuksen suunnittelun yleiset lähtökohdat - koulutuksen suunnittelun kehystekijät ja erilaiset suunnittelumallit - koulutuksen suunnittelu erilaisissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi verkko-oppimisympäristössä - projektityöskentely - opetussuunnitelmatyö - koulutuksen kehittämishankkeet

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koulutussuunnittelun teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita. Hän osaa erotella erilaisia koulutussuunnittelumalleja ja tuntee projektityöskentelyn periaatteet. Opiskelija saa valmiuksia käytännön koulutussuunnitteluun. Lisäksi opiskelija osaa analysoida koulutuksen kehittämishankkeita.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja projektityö pienryhmätyönä TAI projektityö yksilötyönä. Lisätiedot: Opiskelija tekee koulutuksen suunnitteluun liittyvän projektityön ja antaa vertaispalautetta verkkotyöskentelyssä. Projektityössä käytetään luentotallenteita ja opettajan ilmoittamaa kirjallisuutta.

Opetus

Luentotallenteet, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen opiskelu Viikot 18-19 Itsenäinen opiskelu (luentotallenteet, kirjallisuus, koulutussuunnitelman laatiminen pienryhmä- tai yksilötyönä) Viikko 20 Verkkotyöskentely (opettajan välipalaute ja vertaisarviointi) Viikot 21-22 Itsenäinen opiskelu (koulutussuunnitelman hionta palautteen pohjalta, lähettäminen työelämän asiantuntijalle ja haastattelu) Viikot 23-24 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen -projektityön tekeminen ja palautus 10.6.2019 mennessä tai elokuun tai syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Arviointi

0-5

0-5

Kirjallisuus

Luentotallenteet, tieteelliset artikkelit ja mahdollinen muu opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Opettaja

Suunnittelija Mia Stening

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.