Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op

SOST0003, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sisältö

Opiskelija suorittaa opintojakson verkkokurssilla, johon kuuluu teemoihin liittyviä luentotallenteita, tehtäviä ja Moodlessa toteutettava [tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit). Opintojaksolla käsitellään sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteita, erityispiirteitä ja yleisimpiä tutkimussuuntauksia. Lisäksi opetellaan tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Valittuja yhteiskunnallisia ilmiökokonaisuuksia tarkastelemalla käydään läpi vaihtoehtoisia tutkimusongelman rajauskeinoja, havaintoaineistojen keruutapoja ja analyysiperusteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija - tietää, miten sosiaalitieteellinen tieto yhteiskunnasta on erityistä suhteessa arkikäsityksiin - osaa hahmottaa, millainen asema sosiaalitieteillä on nyky-yhteiskunnassa - osaa kertoa, millaisia metodisuuntauksia sosiaalitieteissä on - tietää, mitä eri vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu - ymmärtää, miten tutkimus muuttuu ajassa - osaa hahmottaa, miten tieteellinen raportti rakentuu ja tulokset esitetään sekä - osaa hankkia lähdekirjallisuutta ja tehdä lähdeviitteitä

Opintosuoritukset

Opiskelija suorittaa opintojakson verkkokurssilla, johon kuuluu teemoihin liittyviä luentotallenteita, tehtäviä ja Moodlessa toteutettava tentti.

Opetus

Verkkokurssi toteutetaan tammi-helmikuussa 2020.

Kirjallisuus

Materiaali pääosin Moodlessa, lisäksi oheis/lisämateriaalina Ronkainen ym. (2014): Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: Sanoma pro. Sonja Kniivilä ym. (2017) Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Opettaja

Katri Otonkorpi-Lehtoranta

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin.](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut) Opinto-oikeus on voimassa 1.1.- 31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.