Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 op

FALL1705, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojakso soveltuu erityisesti Biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville.

Sisältö

Toksikologian tiedonhankinta Soluvaurioiden mekanismit, metaboolinen aktivaatio ja toksisuus Elintoksikologia Mutageenisuus, karsinogeenisuus, teratogeenisuus Lisääntymistoksikologia Toksisuuden tutkimusmenetelmät Altistumisen arviointi Työ- ja ympäristötoksikologia Riskinanalyysi Toksikologian ajankohtaisia kysymyksiä Kliininen toksikologia

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija: -osaa selittää toksikologian termistön ja periaatteet -tuntee toksikokinetiikan merkityksen -tunnistaa toksisuuteen vaikuttavia seikkoja -osaa valita toksisuuskokeet tarkoituksenmukaisesti -tunnistaa tavallisimmat toksiset aineet ja niitten toksisuuden ilmenemisen -osaa keskustella ajankohtaisista toksikologisista aiheista -selittää toksikologisen riskinarvioinnin ja ohjearvojen perusteet -tuntee akuuttien myrkytysten epidemiologian ja hoidon periaatteet

Opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu.

Opetus

Maalis - huhtikuussa 2020. Luennot. Luento-opetus voidaan toteuttaa osin videoituina ja osin englanniksi. Omatoiminen opiskelu Luennot on muutettu etäluennoiksi ja muutoksista ilmoitetaan tarkemmin Moodlessa (päivitetty 17.3.2020.) Opetustilat: Oppimo, Medisiina B, B201; Skooppi Medisiina D, D1044; Spaatteli, Medisiina D, D1018 [Kampuskartta](https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto) 3.3.20 klo 8 - 10 Spaatteli Toksikologia tieteenä, tietolähteet 3.3. klo 10 - 12 Spaatteli Toksisuus molekyylitasolla 10.3. klo 8 - 9 Skooppi 1 Genotoksisuus ja genotoksiset aineet 10.3. klo 9 - 10 Skooppi 1 Teratogeenisuus 10.3. klo 10 - 12 Skooppi 1 Toksikokinetiikka 11.3. klo 8 - 10 Spaatteli Toksisuuskokeet 12.3. klo 8 - 10 Skooppi 1 Metabolia ja toksifikaatio 12.3. klo 10 - 11 Skooppi 1 Maligniteetti toksisuuden ilmentymänä 16.3. klo 13 - 14 verkko Kuolemmeko kemikaaleihin Webinaarinauhoite 17.3. klo 10 - 12 Skooppi 2 Lisääntymistoksikologia 17.3. klo 12 - 13 Skooppi 2 Verisuonistoon kohdistuva toksisuus 18.3. klo 10 - 11 Oppimo Kardiotoksisuus 18.3. klo 11 - 13 Oppimo Immunotoksisuus 20.3. klo 10 - 11 Verkko Organ toxicity: blood Nauhoite 20.3. klo 11 - 12 Verkko Organ toxicity: respiratory system Nauhoite 24.3. klo 10 - 11 Oppimo Maksatoksisuus 24.3. klo 11 - 12 Oppimo Munuaistoksisuus 26.3. klo 10 - 12 Blokki 2 Myrkytysten toksikologiaa 31.3. klo 10 - 12 Skooppi 1 Hermosto toksisuuden kohteena 31.3. klo 13 - 15 Spaatteli Occupational toxicology 1.4. klo 10 - 11 Skooppi 2 Sienimyrkyt ja sienimyrkytykset 1.4. klo 11 - 12 Skooppi 2 Ihoon kohdistuva toksisuus 1.4. klo 12 - 13 Skooppi 2 Toxins of natural origin 2.4. klo 8 - 9 Skooppi 2 Altistumisen arviointi 2.4. klo 9 - 10 Skooppi 2 Toksikologinen riskinarviointi 2.4. klo 10 - 11 Skooppi 2 Tapaus glyfosaatti 6.4. klo 9 - 10 Verkko Tapaus hopeavesi Areena 7.4. klo 10 - 11 Oppimo Pestisidit 7.4. klo 11 - 12 Oppimo Saasteet ja ympäristömyrkyt 17.4. klo 9 - 12 Skooppi 1 ja 2 / Kuulustelu Rästitentit: ti 2.6.2020 klo 12:00 -16:00, Alhopuro-sali, Medisiina D ma 7.9.2020 klo 13:00 - 16:00, Alhopuro-sali, Medisiina D [Ilmoittautuminen tenttiin Avoimen yliopiston nettiopsun verkkopalvelussa](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/etusivu.html)

Kirjallisuus

-Klaassen CD & Watkins JB III. Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, 3rd edition -Koulu M, Mervaala E. Farmakologia ja toksikologia, 10. painos, 2018 luvut 5, 8 - 11, 71 - 79. (9. painoksesta luvut: 4, 7 - 10 & 70 - 78).

Opettaja

Vastuuopettaja Petri Vainio

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €