Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 op

FALL1705, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Opintojakso soveltuu erityisesti Biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville.

Sisältö

Toksikologian tiedonhankinta Soluvaurioiden mekanismit, metaboolinen aktivaatio ja toksisuus Elintoksikologia Mutageenisuus, karsinogeenisuus, teratogeenisuus Lisääntymistoksikologia Toksisuuden tutkimusmenetelmät Altistumisen arviointi Työ- ja ympäristötoksikologia Riskinanalyysi Toksikologian ajankohtaisia kysymyksiä Kliininen toksikologia

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija: -osaa selittää toksikologian termistön ja periaatteet -tuntee toksikokinetiikan merkityksen -tunnistaa toksisuuteen vaikuttavia seikkoja -osaa valita toksisuuskokeet tarkoituksenmukaisesti -tunnistaa tavallisimmat toksiset aineet ja niitten toksisuuden ilmenemisen -osaa keskustella ajankohtaisista toksikologisista aiheista -selittää toksikologisen riskinarvioinnin ja ohjearvojen perusteet -tuntee akuuttien myrkytysten epidemiologian ja hoidon periaatteet

Opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu.

Opetus

Kevät 2020. Luennot. Luento-opetus voidaan toteuttaa osin videoituina ja osin englanniksi. Omatoiminen opiskelu

Kirjallisuus

ISBN-numero 978-0-07-184708-7 Klaassen CD & Watkins JB III. Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, 3rd edition, McGraw Hill 2015 Koulu M Mervaala E: Farmakologia ja toksikologia, Medicina, uusin painos soveltuvin osin: *9. painos 2013: Luvut 4, 7-10, 75-78 *10. painos 2018: Luvut 5, 8-11, 76-79 Pelkonen O & Ruskoaho H: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, Duodecim, uusin painos soveltuvin osin: *4. painos 2014 painettuna *5. painos 2018 verkossa

Opettaja

Vastuuopettaja Petri Vainio

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/10

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut) Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus on voimassa 1.1.2020 - 30.4.2020.

Opintomaksu

75,00  €