Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op

SOST0004, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija: - tuntee yhteiskuntaa ja sen instituutioita koskevan ajankohtaisen keskustelun ja sen erilaiset näkökulmat - omaa valmiudet osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnallisia ilmiöitä koskevaan keskusteluun

Opintosuoritukset

Kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa maalis-huhtikuussa 2020 (ilmoitetaan myöhemmin).

Kirjallisuus

Opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson korvaavana kirjatenttinä, valitsevat 5 op seuraavista: Pyöriä, P. (toim.): Työelämän myytit ja todellisuus. (2 op) Lehti M & Rossi M (toim.) (2017): Digitaalinen Suomi 2017, osa II, sivut 455 - 739. [https://suomidigi.fi/digitalisaatio/digitaalinen-suomi-2017/](https://suomidigi.fi/digitalisaatio/digitaalinen-suomi-2017/) (2 op) Roine J (2014): Thomas Pikettyn pääoma 2000-luvulla: kooste ja pohjoismainen näkökulma. (1 op) Kestilä-Kekkonen E & Korvela P-E (toim.) (2017): Poliittinen osallistuminen. Vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä, osa I. [http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7077-2](http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7077-2) (1 op) Kestilä-Kekkonen E & Korvela P-E (toim.) (2017): Poliittinen osallistuminen. Vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä, osa II. [http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7077-2](http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7077-2) (1 op) Hoppania H-K, Karsio O, Näre L, Olakivi A, Sointu L, Vaittinen T & Zechner M (2016): Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. (2 op) Wilkinson R & Pickett K (2011): Tasa-arvo ja hyvinvointi. (2 op) Karhula A, Erola J & Kilpi-Jakonen E (2017): Home sweet home? Long-term educational outcomes of childcare arrangements in Finland. Teoksessa Blossfeld H-P, Kulic N, Skopek J & Triventi M (toim.) Childcare, Early Education and Social Inequality: An International Perspective. Cheltenham, UK and Northampton, USA: Edward Elgar, ss. 268 - 283. (0,5 op) Kilpi-Jakonen E, Erola J & Karhula A (2016): Inequalities in the haven of equality? Upper secondary education and entry into tertiary education in Finland. Teoksessa: Blossfeld H-P, Skopek J, Triventi M & Buchholz S (toim.) Secondary Education Models and Social Inequality: An International Comparison. Cheltenham, UK and Northampton, USA: Edward Elgar, ss. 181 - 195. (0,5 op) Puheenvuorot - Sote-symposium: Kröger T & Yliaska V & Pohjola A & Vaiva-kollektiivi (2017). Janus 25 (2), ss. 160 - 180. (0,5 op) Raisio, H.: The public as policy expert: Delibertive democracy in the context of Finnish health care reforms and policies. Journal of Public Deliberation 6(2).2010. (0,5 op) Sun, J. & Yang, K.:The wicked problem of climate change: A new approach based on social mess and fragmentation. Sustainability 8, 1312. doi:10.3390/su8121312.2016 (0,5 op)

Opettaja

Henna Isoniemi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin.](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut) Opinto-oikeus on voimassa 1.1.- 31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.