Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Valtiosääntöoikeus 7 op

ONOM1006, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

- Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia - Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate - Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema - Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto - Lainsäädäntövalta - Hallitusvalta - Tuomiovallan käytön perusteet - Laillisuusvalvonta - Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen - EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista. Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1: Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus) JA harjoitustyö (aineistotehtävä). Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. Tätä vaihtoehtoa suositellaan opintojakson pääasialliseksi suoritustavaksi. Suoritusvaihtoehto 2: Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. Tässä vaihtoehdossa kirjallisuustentin aineisto on laajempi kuin niillä, jotka suorittavat myös aineistotehtävän. [Sähköinen tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) Ensimmäinen periodi 25.- 31.1.2020 toinen periodi 9. - 15.3.2020 kolmas periodi 1. - 7.6.2020 neljäs periodi 10. - 16.8.2020 Tenttiin voi ilmoittautua vain kerran periodin aikana. Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttimahdollisuutta. Muista myös peruuttaa tentti-ilmoittautumisesi, ellet osallistu tenttiin.

Opetus

Luennot 20 t pe-la 10. - 11.1.2020 (10 t) pe-la 17. - 18.1.2020 (10 t) Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla voidaan jakaa materiaalia, jotka eivät tule [Moodle-oppimisympäristöön](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet). Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta.

Arviointi

0-5

Jos opiskelija suorittaa harjoitustyön (aineistotehtävän), on kirjallisen tentin osuus suorituksen arvioinnissa 75 % ja aineistotehtävän 25 %.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. aineistotehtävän aineisto + säädökset) Kirjallisuus: Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden: Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 64-372. e-kirja. Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17). e-kirja. Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat artikkelit (e-aineisto): Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952. Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455. Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943. Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi. Lakimies 2005, s. 1021-1049 Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut - Lakimies 2005, s. 1050-1064.

Opettaja

OTM Juhani Kortteinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/200

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut).

Opintomaksu

105,00  €

Maksulinkki lähetetään kahden arkipäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.