Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op

TILM3525, Tilastotiede, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (TILM3525) -kurssi on pakollinen metodikurssi Turun yliopistossa valtiotieteen kandidaattitutkinnon suorittamiseksi sosiaalipolitiikassa, sosiaalityössä, sosiologiassa ja valtio-opissa.

Sisältö

- tilastotieteen luonne ja peruskäsitteitä - kuvaileva tilastotiede: havaintoaineiston järjestäminen ja esittäminen, sijainnin ja hajonnan ym. tunnuslukuja; moniulotteisen havaintoaineiston järjestäminen ja riippuvuuden tarkastelu - todennäköisyys: peruskäsitteitä, todennäköisyysjakaumat ja yksinkertainen otos - tilastollisen päättelyn sovelluksia yksinkertaisiin tilanteisiin - tutustuminen joihinkin tilastollisiin malleihin: yksisuuntainen varianssi-analyysi, regressioanalyysi, log-lineaarinen malli.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suunnittelun lähtökohta on tilastotieteen käyttö vertailevassa tutkimuksessa, kokeelliseen asetelmaan tutustutaan hyvin lyhyesti. Tavoitteena on perehdyttää kuvailevaan tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä tutustuttaa aineiston analysointiin tilastollista ohjelmistoa SPSS käyttäen ja tilastolliseen raportointiin.

Opintosuoritukset

36 t luentoja, 18 t mikroharjoituksia, kotitehtäviä, tentti ja osallistuminen opetukseen. Ohjatusti suoritettavien tehtävien lisäksi kukin opiskelija tekee itsenäisesti kotitehtäviä. Opintojakson tentissä on käsitteiden tuntemistehtävä ja tietokonetulosteiden tarkastelutehtäviä.

Opetus

Luennot: maanantaisin 16.9.-11.11.2019 klo 17.00-20.00 Harjoitukset: keskiviikkoisin 18.9.-13.11.2019 klo 17.00-18.30

Kirjallisuus

Kurssimoniste Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen: Kuvailu, mallit ja päättely

Opettaja

lehtori Jouko Katajisto

Toteuttaja

Turun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 300.00 €)

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.