Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Fysiikan peruskurssi 3 4 op

FFYS5005, Fysiikka, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Ennakkotietoa. Kurssi on osa fysiikan sivuaineopintoja ja suurelta osin lukion fysiikan kertausta.

Sisältö

Mekaaniset aallot, normaalimoodit kielessä, ääni, desibeliasteikko, normaalimoodit pillissä, huojunta, Doppler-ilmiö, lämpölaajeneminen, lämpömäärä, faasimuutokset, lämmön siirtymistavat, ideaalikaasu, kineettinen kaasuteoria, lämpöopin ensimmäinen pääsääntö, kaasun tekemä työ, sisäinen energia, termodynaamiset prosessit, lämpökapasiteetit, lämpöopin toinen pääsääntö, lämpövoimakone, kylmäkone, Carnot-kone, entropia.

Osaamistavoitteet

Valmiudet analysoida aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja seisovan aaltoliikkeen taajuuksia kieli- ja puhallinsoittimissa. Lämpöopin ensimmäisen ja toisen pääsäännön tuntemus. Valmiudet laskea kalorimetriin laitettujen aineiden loppulämpötila. Valmiudet arvioida kaasujen lämpökapasiteetteja koostumuksen perusteella. Valmiudet laskea paineen, tilavuuden ja lämpötilan muutoksia ideaalikaasun termodynaamisissa prosesseissa. Valmiudet laskea erilaisia kiertoprosesseja suorittavien lämpövoima- ja kylmäkoneiden hyötysuhteita ja suorituskykyjä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja osallistuminen opetukseen

Opetus

Katso opetusajat ja -paikat [tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FFYS5005/3383), valitse kohta **Toteutukset**. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2019 mennessä. Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2020 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja, harjoituksia ja tenttejä. **Opetuksen toteutustavat:** luento-opetus 28 t ja harjoitukset 12 t Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Arvosana lasketaan aktiivisuus- ja tenttipisteistä siten, että aktiivisuudella voi kerätä 40 % tentin maksimipisteistä. Kurssin voi suorittaa erinomaisin tiedoin ilman aktiivisuuspisteitä. Kurssia ei voi läpäistä pelkillä aktiivisuuspisteillä.

Opettaja

Yliopistonlehtori Pekka Malmi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/50

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus on voimassa 1.1. - 31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.