Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Fysiikan peruskurssi 4 4 op

FFYS5006, Fysiikka, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Ennakkotietoa. Kurssi on osa fysiikan sivuaineopintoja ja suurelta osin lukion fysiikan kertausta.

Sisältö

Valon eteneminen väliaineessa, taittumislaki, kokonaisheijastus, polarisaatio, interferenssi, diffraktio, Huygenssin periaate, erikoinen suhteellisuusteoria, valosähköinen ilmiö, Bohrin atomimalli, vetyatomin viivaspektri, röntgensäteiden tuottaminen, Compton-sironta, mustan kappaleen säteily, hiukkasten aaltoluonne, moderni atomimalli, tiiviin aineen vyörakenne, puolijohteet, radioaktiivisuus, säteilyn biologiset vaikutukset, ydinreaktiot.

Osaamistavoitteet

Valonsäteen taitekulman, kokonaisheijastuksen rajakulman ja Brewsterin kulman laskeminen. Heijastumis- ja taittumislakien johtaminen Huygensin ja Fermatin periaatteista. Kahden tai useamman raon diffraktiokuvion maksimien ja minimien paikkojen laskeminen. Interferenssin intensiteetin laskeminen sähkökenttien superpositiosta. Vahvistavan ja heikentävän interferenssin ehtojen määrittäminen ohuessa kalvossa. Optisen laitteen erotuskyvyn laskeminen Rayleighin kriteerin ja pyöreässä aukossa tapahtuvan diffraktion avulla. Aikadilataation ja pituuskontraktion laskeminen. Suhteellisen nopeuden laskeminen valon Doppler-ilmiön ja Lorenzin muunnoksen avulla. Relativistisen lepo- liike-ja kokonaisenergian laskeminen. Planckin vakion ja metallin irrotustyön määrittäminen valosähköisen ilmiön havainnoista. Vedyn energiatilojen laskeminen Bohrin atomimallin avulla. Laserin toimintaperiaatteen kuvaaminen. Comptonin sironnan sirontakulman laskeminen. Mustan kappaleen säteilyn intensiteettimaksimin ja kokonaisintensiteetin laskeminen. de Broglie-aallonpituuden laskeminen. Magneettikentässä olevan vedyn energiatilojen laskeminen. Valintasääntöjen käyttö spektrin määrityksessä. Molekyylispektrin värähtely- ja pyörähtelytilojen laskeminen. Yleisimpien kidehilojen tunnistaminen. Eristeen, puolijohteen ja johteen luokittelu energiavyökaavion perusteella. Puolijohteen tyypin määritys seosatomin avulla. Pn-rajapinnan läpi kulkevan virran laskeminen. Ytimen sidosenergian laskeminen. Alfa- ja beeta-hajoamisen reaktioyhtälöt ja reaktioenergioiden laskeminen. Radioaktiivisen näytteen aktiivisuuden laskeminen. Absorboituneen annoksen ja annosekvivalentin laskeminen.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja osallistuminen opetukseen

Opetus

Katso opetusajat ja -paikat [tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FFYS5006/3384), valitse kohta **Toteutukset**. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2019 mennessä. Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2020 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja, harjoituksia ja tenttejä. **Opetuksen toteutustavat:** luento-opetus 28 t ja harjoitukset 12 t Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Arvosana lasketaan aktiivisuus- ja tenttipisteistä siten, että aktiivisuudella voi kerätä 40 % tentin maksimipisteistä. Kurssin voi suorittaa erinomaisin tiedoin ilman aktiivisuuspisteitä. Kurssia ei voi läpäistä pelkillä aktiivisuuspisteillä.

Kirjallisuus

Moniste, luentodiat ja verkkotehtävät.

Opettaja

Yliopistonlehtori Pekka Malmi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/50

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus on voimassa 1.1. - 31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.