Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Fysiikan ja kemian historia 2 op

FFYS7066, Fysiikka, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Ennakkotietoa.

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan fysiikan ja kemian merkitykseen niin tieteellisen maailmankuvan luomisessa kuin yhteiskunnan ja maailmankuvan kehittymisessä. Keskeisiä aihealueita on mm. alkuainekäsitys, kaasuteoriat, palamisteoriat, mekaniikka, sähkö- ja magnetismioppi, molekyylien rakenteet, radioaktiivisuus, kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria. Lisäksi kurssilla perehdytään kokeellisen tutkimuksen merkitykseen historian eri vaiheissa ja tärkeiden tutkimusmenetelmien kehittymiseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa kuvata fysiikan ja kemian keskeiset kehitysvaiheet antiikin ajoista nykyiseksi moderniksi luonnontieteeksi, nimetä kehityksessä vaikuttaneita taustatekijöitä sekä yhdistää tieteen kehityksen ihmiskunnan ja maailmankuvan kehitykseen. Lisäksi opiskelija osaa analysoida hakemaansa tietoa, poimia siitä kokonaiskuvan kannalta oleelliset asiat ja selittää fysiikan ja kemian kehitystä omin sanoin. Hän myös kehittää suunnittelu-, tiedonhaku- ja esiintymistaitojaan sekä ajankäytön hallintaansa.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, essee, suullisen esityksen pitäminen sekä vertais- ja itsearvioinnit.

Opetus

Katso opetusajat ja -paikat [tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FFYS7066/4514), valitse kohta **Toteutukset**. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2019 mennessä. Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2020 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja, harjoituksia ja tenttejä. **Opetuksen toteutustavat:** Luento-opetus, pienryhmätyöskentely ja omatoiminen opiskelu Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Opettaja

Yliopisto-opettaja Minnamari Saloaro

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opinto-oikeus on voimassa 1.1. - 31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

30,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

**Kemian, fysiikan tai historian perusopinnot.** Lisätietoja opintojakson opettajalta Minnamari Saloarolta, mhmets[at]utu.fi.