Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kemia III 4 op

KEMI6103, Kemia, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Ennakkotietoa.

Sisältö

1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus 2. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit 3. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka 4. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino 5. Sähkökemian perusteet 6. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi 7. Liuosten ominaisuudet 8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee fysikaalisen kemian perustaa ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä - tuntee fysikaalisen kemian osa-alueita ja niiden sovellutuksia eri tieteenaloilla - hallitsee termodynamiikan, sähkökemian ja kinetiikan peruskäsitteistön - osaa soveltaa yksinkertaisia laskukaavoja kemiallisten ongelmien ratkaisemiseksi - osaa käsitellä suureita ja yksiköitä - osaa esittää tuloksia kaavioina ja tuntee lineaarisen kuvaajan ja suoran yhtälön merkityksen kemiallisen ilmiön kuvaamisessa - Opiskelu- ja työelämätaidot: Vastuunotto omasta oppimisesta, Origin -ohjelman perusteet

Opintosuoritukset

Tentti ja hyväksytty suoritus monivalintatehtävistä

Opetus

Opinnot järjestetään tammi-helmikuussa 2020 itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina, joihin sisältyy tehtäviä [Moodlessa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet). Opetus koostuu luentonauhoitteista, jotka ovat kuunneltavissa Moodlessa milloin vain opintojen aikana. Luentoihin voi myös osallistua paikan päällä Turun yliopistolla (ks. [tiedekunnan opinto-opas](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KEMI6103/1678) > Toteutukset). Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2019 mennessä. **Tentit:** Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit pidetään Turun yliopistossa ilta-aikaan klo 17 - 21, lukuun ottamatta viimeistä rästitenttiä, joka pidetään päivällä. Tarvittaessa opiskelija voi tehdä tentin jossain paikkakuntansa aikuisoppilaitoksessa (esim. avoin yliopisto, työväenopisto, kansalaisopisto), josta saa tentinvalvonnan järjestymään. Opiskelija on itse yhteydessä oppilaitokseen ja selvittää, järjestyykö tentin valvonta heillä. Oppilaitos saattaa periä oman maksun tentin järjestämisestä. Turussa pidettävät tentit ovat maksuttomia. Tenttikäytännöistä tiedotetaan opintojen alkaessa. **Opetuksen toteutustavat:** luennot, monivalintatehtävät Moodlessa ja kotilaskut. Kotilaskut eivät ole pakolliset, mutta osa niistä liittyy monivalintatehtäviin. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosana lasketaan tentin ja monivalintatehtävien yhteispistemäärän perusteella. Monivalintatehtävien osuus on 25 % maksimipisteistä. Kumpikin osio on suoritettava vähintään 50 % tuloksella. Arvosana-asteikko on lineaarinen.

Kirjallisuus

S.S. Zumdahl: Chemical Principles 6. tai myöhempi painos 0-538-73456-6 Kurssi perustuu kirjaan S.S. Zumdahl: Chemical Principles 6. tai myöhempi painos. Luentomateriaalit ja -nauhoitteet, kotilaskutehtävät ratkaisuineen sekä monivalintatehtävät tulevat kurssin kuluessa saataville kurssin Moodle -sivulle.

Opettaja

Yliopistonlehtori Satu Mikkola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/55

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1. - 31.8.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.