Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kemia IV 4 op

KEMI6104, Kemia, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Sisältö

1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen 2. Alkaanit 3. Stereokemia 4. Alkeenit ja alkyynit 5. Aromaattiset yhdisteet 6. Karbonyyliyhdisteet 7. Organohalidit 8. Alkoholit 9. Amiinit 10. Biomolekyylit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee orgaanisen kemian keskeisimmät rakenteiden ja reaktioiden esitystavat - tuntee tyypillisimmät yhdisteyhmät ja osaa nimetä yksinkertaisia yhdisteitä systemaattisesti - tuntee tyypillisimpien yhdisteryhmien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia - tuntee esimerkkejä tyypillisimpien yhdisteryhmien esiintymisestä luonnossa ja hyötykäytöstä - tuntee kemiallisen resonanssin merkityksen ja esittämistavan - tuntee eri yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot ja osaa esittää niiden mekanismeja kaarinuolia käyttäen - tuntee biomolekyylien rakenteen ja niiden funktionaalisten ryhmien kemiallisia reaktioita - tuntee peptidien ja nukleiinihappojen synteesimenetelmien periaatteet Opiskelu- ja työelämätaidot: Itsenäinen työskentely, ChemDraw -ohjelman perusteet

Opintosuoritukset

Tentti, monivalintatehtävät Moodlessa

Opetus

Opinnot järjestetään maalis-huhtikuussa 2020 itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina, joihin sisältyy tehtäviä [Moodlessa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet). Opetus koostuu luentonauhoitteista, jotka ovat kuunneltavissa Moodlessa milloin vain opintojen aikana. Luentoihin voi myös osallistua paikan päällä Turun yliopistolla (ks. [tiedekunnan opinto-opas]( https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KEMI6104/1681) > Toteutukset). Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2019 mennessä. **Tentit:** pe 24.4.2020 klo 17 - 21, seminaarisali Pha2 (PharmaCity, Itäinen Pitkäkatu 4). Rästitentit ti 5.5.2020 klo 17 - 21, seminaarisali Pha2 (PharmaCity, Itäinen Pitkäkatu 4) ja ma 8.6.2020 klo 14 - 18, luentosali IX ja X (Natura, Yliopistonmäki). Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tarvittaessa opiskelija voi tehdä tentin jossain paikkakuntansa aikuisoppilaitoksessa (esim. avoin yliopisto, työväenopisto, kansalaisopisto), josta saa tentinvalvonnan järjestymään. Opiskelija on itse yhteydessä oppilaitokseen ja selvittää, järjestyykö tentin valvonta heillä. Oppilaitos saattaa periä oman maksun tentin järjestämisestä. Turussa pidettävät tentit ovat maksuttomia. Tenttikäytännöistä tiedotetaan opintojen alkaessa. **Opetuksen toteutustavat:** luennot, kotitehtävät, monivalintatehtävät, itsenäinen opiskelu Kurssi toteutetaan osin käänteisen opetuksen periaatteita soveltaen. Opiskelijat tekevät itsenäisesti opiskellen Moodlessa olevia monivalintatehtäviä ja kotitehtäviä. Kerran viikossa pidettävät luennot tukevat itsenäistä opiskelua. Kotitehtävien ratkaisuja käydään läpi viikoittain järjestettävässä tilaisuudessa. Läsnäolo on vapaaehtoista. Kaikki kontaktiopetus nauhoitetaan ja tallenteet tulevat saataville Moodleen. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosana lasketaan tentin ja monivalintatehtävien yhteispisteiden perusteella. Monivalintatehtävistä saatavien pisteiden osuus on 1/3 maksimipisteistä. Kummastakin osasuorituksesta on saatava vähintään 50 % maksimipisteistä. Hyväksytyn suorituksen alaraja on 50 % ja arvosteluasteikko on lineaarinen.

Kirjallisuus

Suomenkielinen kirjallinen materiaali, monivalintatehtävät sekä videotallenteet Moodlessa. Samoja asioita käsitellään kirjassa McMurry J.: Fundamentals of Organic Chemistry. Kirja on saatavana yliopiston kirjastossa sekä elektronisena että painettuna.

Opettaja

Yliopistonlehtori Satu Mikkola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.