Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Geoinformatiikan perusteet 5 op

MAAN6080, Maantiede, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Ennakkotietoa. Opintojakso kuuluu [maantieteen perusopintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/29333).

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat paikkatietoalan sovellukset yhteiskunnassa, paikkatietoaineistot Suomessa, kartanteon ja kartografian kehitys, karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät, kenttämittaus ja kaukokartoitus, tietokannat ja tilastot, paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot, paikannustekniikat ja -sovellukset, paikkatietoanalyysit ja paikkatiedon tulkinta, viestintä ja visualisointi sekä internetkartat ja karttapalvelut. Kurssilla käytetään pääasiassa avoimia paikkatieto-ohjelmistoja (QGIS) ja avoimia verkkopalveluita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää paikkatietoalan merkityksen ja tietää mitä paikkatietoaineistoja yhteiskunnassa on, osaa geoinformatiikan keskeiset käsitteet ja hallitsee perusmenetelmät. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää mistä lähteistä paikkatietoa voi hakea, millaista tieto on, miten paikkatietoa voi itse kerätä, kuinka sitä käsitellään ja tulkitaan, tuotetaan, analysoidaan ja visualisoidaan karttoina ja tilastoina paikkatieto-ohjelmistolla (QGIS). Hän osaa kuvata keskeisiä paikkatiedon sovelluksia yhteiskunnassa ja ymmärtää miten paikkatieto liittyy maantieteelliseen tutkimukseen.

Opintosuoritukset

Moodle-oppituntitehtävät, harjoitustyöt ja tentti

Opetus

Verkko-opiskelu 13.1. - 8.3.2020. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä [Moodle-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet) sekä itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat vaihtelevat opinnoissa. Ne voivat olla tenttejä, esseitä ja harjoitustöitä. Opintoihin sisältyy myös verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa milloin tahansa. **Tentit:** Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tenttipäivät ovat 11.3., 15.4., 13.5. ja 10.6.2020. Tentti suoritetaan ns. [salitenttinä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) Turun yliopistossa. Opiskelija voi tehdä tentin myös jossain paikkakuntansa aikuisoppilaitoksessa (esim. avoin yliopisto, työväenopisto, kansalaisopisto), josta saa tentinvalvonnan järjestymään. Oppilaitos saattaa periä oman maksun tentin järjestämisestä. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luentomuistiinpanot ja oheislukemisto, harjoitustyöohjeet ja oppaat, verkkomateriaali.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opinto-oikeus on voimassa 1.1. - 31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.