Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op

MAAN6260, Maantiede, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Ennakkotietoa. Opintojakso kuuluu [maantieteen perusopintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/29333).

Sisältö

Painotus on arkisissa tiloissa, käytännöissä ja valtasuhteissa sekä alue- ja hallintorakenteisiin liittyvissä prosesseissa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yhteiskuntamaantieteen ja poliittisen maantieteen keskeisiin teorioihin, tutkimusteemoihin ja käsitteisiin.

Opintosuoritukset

Lukupiirityöskentely ja kirjallinen lukupiiriraportti

Opetus

Verkko-opiskelu 9.3. - 12.4.2020. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä [Moodle-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet) sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Valikoidut osat teoksesta: Jones et al. (2015): An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics (2nd Edition): ss. 1 - 135 (Chapters 1 - 7). 2. Valikoima artikkeleja: a) Iveson, K. (2013). Cities within the city: Do-it-yourself urbanism and the right to the city. International Journal of Urban and Regional Research 37(3): 941 - 56. b) Jonas, A.E.G, McCann, E. & Thomas, M. (2015): Urban Geography: A Critical Introduction, ss. 162 - 183 (luku 8: Experiencing Cities); saatavilla e-kirjana Turun yliopiston kirjastosta) https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=11017932 c) Massey, D. (1994). A global sense of place. In: Space, Place and Gender (pp. 146 - 156). Minneapolis: University of Minnesota Press. (teksti saatavilla suomennettuna: Globaali paikan tuntu. Teoksessa: Samanaikainen tila, 17 - 31. Tampere: Vastapaino) https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=10151123 d) Musterd, S., S. Marciczak, M. van Ham & T. Tammaru (2016). Socioeconomic segregation in European capital cities: Increasing separation between poor and rich. Urban Geography 38(7): 1062 - 1083.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opinto-oikeus on voimassa 1.1. - 31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.