Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

KIRUA003, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi, Ei tiedekuntaa

Sisältö

Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssi vastaa Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista kieltenopetusta. Suorituksen voi hyväksyttää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa (ns. ruotsin virkamieskurssi). Kielitaitotaso: B1-B2

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman tieteen- tai ammattialansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja rakenteita käyttäen. Opiskelijan tulee myös kyetä kirjoittamaan ruotsin kielellä sekä yleisiä että oman alansa tekstejä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruotsin kieliopilliset perusrakenteet.

Opintosuoritukset

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista (80 %), annettujen tehtävien tekemistä sekä loppukoetta. Suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Opetus

Opetus: Aloitus la 14.3. klo 9.00 - 12.00 Osmo Mansukoski, klo 12.30 - 16.00 Ilkka Norri (Kehräämö, Wahren-opiston kieliluokka, Wahreninkatu 11 A, 3. krs) - pe 20.3. klo 18.00 - 20.30 (kaikki lähikerrat aloitusta lukuunottamatta Forssan yhteislyseolla, Lyseokatu 2, 3. krs) - ma 23.3. klo 18.00 - 20.30 - pe 27.3. klo 18.00 - 20.30 - ma 30.3. klo 18.00 - 20.30 - pe 3.4. klo 18.00 - 20.30 - ma 6.4. klo 18.00 - 20.30 - pe 17.4. klo 18.00 - 20.30 - ma 20.4. klo 18.00 - 20.30 - pe 24.4. klo 18.00 - 20.30 - ma 27.4. klo 17.15 - 20.30 (Huom! aika) - Tentti pe 8.5. klo 18.00-21.00

Arviointi

0-5

Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen asteikolla 2 (tyydyttävä) tai 4 (hyvä). Sekä suullinen että kirjallinen osa on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssista voi saada todistuksen.

Kirjallisuus

kurssimonisteet (tekstejä, sanastoja, suullisia harjoituksia, kielioppia, kielenhuoltoa)

Toteuttaja

Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto)

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/25

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://hameenkesayliopisto.fi/) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opinto-oikeus voimassa 1.1.-31-7-2020. Lisätietoja opintosihteeriltä

Opintomaksu

20,00  €