Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kemia III 4 op

KEMI6103, Kemia, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

**Opinnot peruttu.**

Sisältö

1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus 2. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit 3. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka 4. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino 5. Sähkökemian perusteet 6. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi 7. Liuosten ominaisuudet 8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee fysikaalisen kemian perustaa ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä - tuntee fysikaalisen kemian osa-alueita ja niiden sovellutuksia eri tieteenaloilla - hallitsee termodynamiikan, sähkökemian ja kinetiikan peruskäsitteistön - osaa soveltaa yksinkertaisia laskukaavoja kemiallisten ongelmien ratkaisemiseksi - osaa käsitellä suureita ja yksiköitä - osaa esittää tuloksia kaavioina ja tuntee lineaarisen kuvaajan ja suoran yhtälön merkityksen kemiallisen ilmiön kuvaamisessa - Opiskelu- ja työelämätaidot: Vastuunotto omasta oppimisesta, Origin -ohjelman perusteet

Opintosuoritukset

Tentti ja hyväksytty suoritus monivalintatehtävistä

Opetus

Opinnot järjestetään verkkovälitteisenä monimuoto-opetuksena [Kainuun kesäyliopistossa/Osaamiskeskus Kainuun Aallossa](https://kainuunaalto.fi/) kevätlukukaudella 2020. Opetus koostuu luentonauhoitteista, jotka ovat kuunneltavissa [Moodlessa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet) milloin vain opintojen aikana. Opintoihin sisältyy myös tehtäviä Moodlessa. Tentit tehdään paikallisessa oppilaitoksessa. **Opetuksen toteutustavat:** luennot, monivalintatehtävät Moodlessa ja kotilaskut. Kotilaskut eivät ole pakolliset, mutta osa niistä liittyy monivalintatehtäviin.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosana lasketaan tentin ja monivalintatehtävien yhteispistemäärän perusteella. Monivalintatehtävien osuus on 25 % maksimipisteistä. Kumpikin osio on suoritettava vähintään 50 % tuloksella. Arvosana-asteikko on lineaarinen.

Kirjallisuus

S.S. Zumdahl: Chemical Principles 6. tai myöhempi painos 0-538-73456-6 Kurssi perustuu kirjaan S.S. Zumdahl: Chemical Principles 6. tai myöhempi painos. Luentomateriaalit ja -nauhoitteet, kotilaskutehtävät ratkaisuineen sekä monivalintatehtävät tulevat kurssin kuluessa saataville kurssin Moodle -sivulle.

Toteuttaja

Kainuun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.