Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kemia IV 4 op

KEMI6104, Kemia, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Ennakkotietoa. Opinnot järjestetään [Kainuun kesäyliopistossa/Osaamiskeskus Kainuun Aallossa](https://kainuunaalto.fi/). Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään oppilaitokseen.

Sisältö

1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen 2. Alkaanit 3. Stereokemia 4. Alkeenit ja alkyynit 5. Aromaattiset yhdisteet 6. Karbonyyliyhdisteet 7. Organohalidit 8. Alkoholit 9. Amiinit 10. Biomolekyylit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee orgaanisen kemian keskeisimmät rakenteiden ja reaktioiden esitystavat - tuntee tyypillisimmät yhdisteyhmät ja osaa nimetä yksinkertaisia yhdisteitä systemaattisesti - tuntee tyypillisimpien yhdisteryhmien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia - tuntee esimerkkejä tyypillisimpien yhdisteryhmien esiintymisestä luonnossa ja hyötykäytöstä - tuntee kemiallisen resonanssin merkityksen ja esittämistavan - tuntee eri yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot ja osaa esittää niiden mekanismeja kaarinuolia käyttäen - tuntee biomolekyylien rakenteen ja niiden funktionaalisten ryhmien kemiallisia reaktioita - tuntee peptidien ja nukleiinihappojen synteesimenetelmien periaatteet Opiskelu- ja työelämätaidot: Itsenäinen työskentely, ChemDraw -ohjelman perusteet

Opintosuoritukset

Tentti, monivalintatehtävät Moodlessa

Opetus

Opinnot järjestetään verkkovälitteisenä monimuoto-opetuksena [Kainuun kesäyliopistossa/Osaamiskeskus Kainuun Aallossa](https://kainuunaalto.fi/) kevätlukukaudella 2020. Opetus koostuu luentonauhoitteista, jotka ovat kuunneltavissa [Moodlessa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet) milloin vain opintojen aikana. Opintoihin sisältyy myös tehtäviä Moodlessa. Tentit tehdään paikallisessa oppilaitoksessa. **Opetuksen toteutustavat:** luennot, kotitehtävät, monivalintatehtävät, itsenäinen opiskelu Kurssi toteutetaan osin käänteisen opetuksen periaatteita soveltaen. Opiskelijat tekevät itsenäisesti opiskellen Moodlessa olevia monivalintatehtäviä ja kotitehtäviä. Luennot tukevat itsenäistä opiskelua. Kotitehtävien ratkaisuja käydään läpi viikoittain järjestettävässä tilaisuudessa. Läsnäolo on vapaaehtoista. Kaikki kontaktiopetus nauhoitetaan ja tallenteet tulevat saataville Moodleen.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosana lasketaan tentin ja monivalintatehtävien yhteispisteiden perusteella. Monivalintatehtävistä saatavien pisteiden osuus on 1/3 maksimipisteistä. Kummastakin osasuorituksesta on saatava vähintään 50 % maksimipisteistä. Hyväksytyn suorituksen alaraja on 50 % ja arvosteluasteikko on lineaarinen.

Kirjallisuus

Suomenkielinen kirjallinen materiaali, monivalintatehtävät sekä videotallenteet Moodlessa. Samoja asioita käsitellään kirjassa McMurry J.: Fundamentals of Organic Chemistry. Kirja on saatavana yliopiston kirjastossa sekä elektronisena että painettuna.

Toteuttaja

Kainuun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://kainuunaalto.fi/) (tarkista ilmoittautumisaika) ja vasta sen jälkeen oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opinto-oikeus on voimassa 1.1. - 31.7.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.