Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op

USKO1236, Uskontotiede, Humanistinen tiedekunta

Aineopinnot, uskonnonopettajakoulutus: Opettajan kelpoisuus evankelisluterilaisessa uskonnossa toisena opetettavana aineena saavutetaan suorittamalla uskontotieteen perusopinnot ja opettajan linjan aineopinnot siten, että aineopintojen opintojaksojen Kulttuurien tutkimuksen metodologia 1 op ja Uskontotieteen metodologia 4 op sijaan suoritetaan opintojakso Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään

Sisältö

Luentokurssilla tarkastellaan uskontososiologista näkökulmaa sekä tieteen ja uskonnon välisiä suhteita painottaen eurooppalaisen uskonnollisen kentän keskeisiä piirteitä, liikkeitä ja virtauksia sekä historiallista kehitystä 1500-luvulta nykypäivään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin uudella ja modernilla ajalla Euroopassa vaikuttaneisiin uskonnollisiin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin, yhteisöihin ja virtauksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tämän päivän moniuskontoisen ja monikulttuurisen Euroopan kehityshistoriaa ja moninaista nykypäivää. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa pohtia ja argumentoida kirjallisesti eurooppalaista uskontokulttuuria, arvoja ja monikulttuurisuutta käsitteleviä teemoja. Hän ymmärtää tieteen ja uskonnon moninaista suhdetta Euroopan historiassa ja eurooppalaisen ihmisen ajattelussa. Hän tunnistaa uskonnollisen ja tieteellisen argumentoinnin eroja. Opiskelija kykenee kirjoittamaan luentopäiväkirjan hyvällä asiaproosalla ja hän osaa käsitellä valitsemaansa teemaa ja hyödyntää tieteellistä lähdekirjallisuutta kirjoittamalla esseen.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, pienoisessee ja luentopäiväkirja.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/USKO1236/3179).

Kirjallisuus

Kurssin oppimateriaalit jaetaan kurssin Moodle-sivulla

Opettaja

Tiina Mahlamäki

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Matti Salakka](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) matti.salakka[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 1/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin.](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut) Opinto-oikeus on voimassa 1.1.- 31.7.2020 Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

75,00  €

Edeltävät opinnot

Uskontotieteen perusopinnot (25 op) suoritettuna