Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op

LUOT1910, Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku, Kasvatustieteiden tiedekunta

Ennakkotietoa!

Sisältö

Tarvitsetko tukea työelämän haasteisiin, jotta voisit uskaltaa paremmin heittäytyä hetkeen, nauttia työstäsi ja stressata vähemmän? Jännittävätkö sosiaaliset tilanteet ja esiintyminen sinua? Haluaisitko oppia uusia tapoja kohdata ihmisiä, tutustua muihin ja löytää uusia puolia myös itsestäsi? Tule improvisaatiokurssille! Opintojaksolla astutaan pois omalta mukavuusalueelta ja opetellaan heittäytymistä, luovaa ajattelua ja rentoutumista sosiaalisissa tilanteissa ilon ja leikin avulla. Opintojakso sopii kaikille ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa toimiville ja se antaa tukea erityisesti esiintymistä ja muita sosiaalisia tilanteita jännittäville. - soveltavan improvisaation periaatteet - heittäytyminen ja rentoutuminen esiintymisessä - esiintymisjännityksen helpottaminen sosiaalisissa tilanteissa - leikin ja ilon hyödyntäminen vuorovaikutuksessa - ryhmäytyminen ja positiivisen ryhmähengen luominen - vuorovaikutustaitojen ja ilmaisun kehittäminen Opintojakso kuuluu luokanopettajakoulutuksen opintoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kurssilla improvisaatioon ja sen soveltamiseen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, kiusaamisen vastustamiseen ja esiintymistaitojen harjoitteluun. Opiskelija harjaantuu luottamaan itseensä ja muihin, ja samalla hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät. Opintojaksolla tehdään toiminnallisia improvisaatioharjoitteita ja opitaan ymmärtämään sekä soveltamaan niitä työelämässä. Improvisaatioharjoitteiden avulla opitaan miten ryhmäydytään ja luodaan positiivista ryhmähenkeä sekä turvallista ilmapiiriä.

Opintosuoritukset

Ennakkotehtävä, opintojaksotehtävät ja oppimispäiväkirja, sekä opintojaksosta annettava palaute. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opetus

Ryhmäopetusta 27 t ja itsenäistä työskentelyä 54 t. Itsenäinen työskentely sisältää opintojaksotehtävien tekemistä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen tutustumista sekä mahdollisen teatterivierailun Opetusta on 27.1.-6.4.2020 klo 17-19 (ei talvilomaviikolla 17.2.). Opetusta on yhteensä 10 kertaa. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Suoritusmerkinnän saamiseksi on oltava paikalla vähintään 70% eli seitsemänä kertana kymmenestä ja tehtävä korvaavat tehtävät mahdollisilta poissaolokerroilta. Oppimispäiväkirjan palautus 24.4.2020 mennessä verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

1. Lemons, G. 2005. When the Horse Drinks: Enhancing Everyday Creativity Using Elements of Improvisation. Creativity Research Journal, 17:1, 25-36. 2. Routarinne, S. 2005. Improvisoi! Helsinki: Sanoma Pro. 3. Toivanen, T., Komulainen, K. & Ruismäki, H. 2011. Drama education and improvisation as a resource of teacher student´s creativity. Procedia Social and Behavioral Sciences 12, 60-69.

Opettaja

Johanna Novák

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari, eija.siltari[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/20

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020.

Opintomaksu

45,00  €