Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kauppaoikeus 7 op

ONOM1003, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään neljään kauppaoikeuden keskeiseen aihealueeseen: - immateriaalioikeus - internet-liiketoiminnan sääntely - kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat - yritystoiminnan sääntely

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys markkinoita koskevan eurooppalaisen ja kansallisen oikeuden keskeisistä piirteistä erityisesti yritystoiminnan järjestämisen, yksinoikeuksien suojan, kilpailun turvaamisen ja internet-liiketoiminnan sääntelyn osalta. Opiskelija hahmottaa kansainvälisen, eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn merkitystä alueella. Hän osaa arvioida itsenäisesti asiakokonaisuuden keskeisiä lähtökohtia sekä analysoida ja ratkaista aihepiiriin liittyviä oikeudellisia ongelmia.

Opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö Suoritusvaihtoehto 2: Kirjallinen tentti Vaihtoehto 1: Kirjallinen tentti (suomi) JA harjoitustyö (aineistotehtävät Moodlessa). Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. Tätä vaihtoehtoa suositellaan opintojakson pääasialliseksi suoritustavaksi. Harjoitustyön voi suorittaa vain opetusperiodin yhteydessä ennen ensimmäistä tenttiä. Vaihtoehto 2: Kirjallinen tentti (suomi). Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. Tässä vaihtoehdossa kirjallisuustentin aineisto on laajempi kuin niillä, jotka suorittavat myös aineistotehtävän. Jos opiskelija suorittaa harjoitustyön (aineistotehtävät), on kirjallisen tentin osuus suorituksen arvioinnissa 75 % ja aineistotehtävän 25 %.

Opetus

Luento-opetus 34 h oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Harjoitukset osana luentoja (ohjeistetaan [Moodlessa](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/moodle/Sivut/home.aspx)). Tarkemmat luentoajat löytyvät [Tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1003/912) kohdasta toteutukset. Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä. Sähköinen tentti Linkki tentti-ilmoittautumiseen: Muista myös perua ilmoittautuminen, jos et osallistu tenttiin.

Arviointi

0-5

Jos opiskelija suorittaa harjoitustyön (aineistotehtävät), on kirjallisen tentin osuus suorituksen arvioinnissa 75 % ja aineistotehtävän 25 %.

Kirjallisuus

Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden ja aineistot: Luennot Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus, 5., uudistettu painos, Talentum Media Oy 2014, saatavissa e-kirjana Turun yliopiston Linna-portaalista (466 s.) Villa, Seppo: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö, Alma Talent 2018 (434 s.)(e-kirja) Villa, Seppo (2016). Konserniavustus ja oikeus vähemmistöosinkoon: KKO 2015:105. Lakimies 2/2016 (s. 321 - 335) (e-kirja) Moodlessa ilmoitettava materiaali: tutkimusartikkeleita, oikeustapauksia ja muuta materiaalia (ml. säädökset ja aineistotehtävien aineistot; kaikki löytyvät yliopiston tietokannoista tai vapaasti internetistä). Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, hän suorittaa kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden ja aineistojen lisäksi jakson VIII (Kilpailunrajoitukset ja julkiset hankinnat) teoksesta Villa ym. Yritysoikeus (Alma Talent Fokus 2014, verkkoversion uusin päivitys), saatavissa e-kirjana Turun yliopiston Linna-portaalista.

Opettaja

Professori, OTT Tuomas Mylly

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Taru Wester](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/20

Opintomaksu

105,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.

Edeltävät opinnot

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin.