Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Yleinen oikeustiede 6 op

ONOM1019, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

Luennoilla keskitytään oikeudellisen ajattelun perusteisiin: 1) Mitä on juristin ammattitaito? 2) Mitä oikeus on? Oikeuspositivismi, oikeusrealismi ja sosiologinen oikeustiede, luonnonoikeusfilosofia 3) Mitä oikeustiede ja etenkin lainoppi sen osa-alueena on? 4) Oikeudellinen ratkaisuharkinta oikeusnormien ja juridisten konstruktioiden yhteensovittamisena.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, mitä oikeus, oikeustiede ja juristin ammattitaidon osatekijät ovat. Opiskelija osaa tarkastella oikeudellista päättelyä ja tuomioistuimen oikeudellista ratkaisuntekoa ajatuksellisena operaationa, jossa yhdistetään oikeusjärjestyksen sisältämät oikeusnormit ja oikeustieteen kehittämät oikeusopilliset konstruktiot (oppirakennelmat, doktriinit). Opintojakson suoritettuaan opiskelija oivaltaa erilaiset tavat hahmottaa oikeutta esimerkiksi lainsäätäjän asemina yleisinä säädöksinä (oikeuspositivismi), tuomioistuimissa ja viranomaisissa toteutuneena ja toteutettavissa olevana oikeutena (oikeusrealismi ja sosiologinen oikeustiede) sekä yhteiskunnallisena oikeudenmukaisuutena (luonnonoikeusfilosofia).

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tenttikirjat ovat korvattavissa hyväksytyillä luentokuulusteluilla. Prof. Siltalan luennot (kevät 2019, kevät 2020) korvaavat oppimateriaalien kohdan 1, ja dos. Matti I. Niemen luennot (kevät 2019, kevät 2020) korvaavat kohdan 2.

Opetus

Luento-opetus 16 h + 16 h = 32 t. Luennot oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [Tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1019/902). Lue tenttitilaisuutta koskevat ohjeet [tiedekunnan yleisistä määräyksistä (s. 7-)](http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx) Tenttiin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Nettiopsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Muista myös perua ilmoittautuminen, jos et tule tenttiin.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot Kirjallisuus: 1) Aarnio: Laintulkinnan teoria, 1989, s. 153-311 ja Siltala, Johdatus oikeusteoriaan, 2001 2) Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi, 2000

Opettaja

Professori Raimo Siltala.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Taru Wester](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/20

Opintomaksu

90,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.

Edeltävät opinnot

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin.