Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ympäristöoikeus 7 op

ONOM1010, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

KIINTIÖ ON TÄYNNÄ, ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT

Sisältö

Luennoilla keskitytään ympäristöoikeuden keskeisten peruskysymysten syventävään tarkasteluun ja asioiden käsittelyyn tuomioistuinratkaisujen pohjalta. Opintojakson suorittavilta edellytetään tentittävään aineistoon ja käsiteltäviin tapauksiin perehtymistä jo ennen luentojen alkamista ja luentoperiodin kestäessä etukäteen siltä osin, jota seuraavalla luennolla käsitellään. Sähköisesti palautetuista vapaaehtoisista harjoitustehtävistä saatavat pisteet ovat osa opintojakson arvostelua.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa alueiden käytön suunnittelua, fyysisen ympäristön käyttöä, suojelua ja luonnonvarojen käyttöä koskevan sääntelyn yleiset lähtökohdat ja keskeiset kehityspiirteet. - Opiskelija ymmärtää ympäristöasioita koskevan päätöksenteko- ja ohjauskeinojärjestelmän. - Opiskelija hallitsee eri oikeuslähteiden käytön ympäristöoikeuden alalla. - Opiskelija osaa analysoida ja ratkaista ympäristöoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). [Sähköinen tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit).

Opetus

Luennot 21 t oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [Tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1010/900), kohdasta toteutukset ja lisäksi lisätiedot kohdasta suositukset edeltäviin opintoihin.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: Ekroos, Ari - Kumpula, Anne - Kuusiniemi, Kari - Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010 tai 2012 tai uudempi painos). Ei s. 319?331 (kaivostoiminta), s. 407-455 (vesitaloushankkeet), s. 543-609 (ympäristönsuojelulaki) eikä s. 621-629 (ilmastonmuutos ja päästökauppa). Kuusiniemi, Kari - Ekroos, Ari - Kumpula, Anne - Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus. (Talentum. Elektroninen kirja.) Luvusta V jakso 2 Vesitaloushankkeet (lukuun ottamatta jaksoa Hankelajit) sekä luvusta VII jakso 1 Ympäristönsuojelulaki. Jans, Jan H. - Vedder, Hans H. B.: European Environmental Law (2012), s. 3-56. Kulovesi, Kati: Ilmasto-oikeuden synty- Katsaus ilmastonmuutosta koskevaan sääntelyyn. Ympäristöoikeuden ja -politiikan vuosikirja 2010, s. 389?429. Saatavilla myös Edilexin kautta. van Asselt, Harro & Bossner, Stefan:The Shape of Things to Come: Global Climate Governance after Paris. Carbon & Climate Law Review, 2016, s. 46-61. Artikkeli on saatavissa elektronisena. Kurssikirjallisuus 1. Ekroos, Ari - Kumpula, Anne - Kuusiniemi, Kari - Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2012) 978-951-0-36128-3. 2. Jans, Jan H. - Vedder, Hans H. B.: European Environmental Law (2012) (paperback) 9789089521064.

Opettaja

Professori, OTT Anne Kumpula

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Taru Wester](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.

Edeltävät opinnot

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin.