Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Taitava opiskelu ja oppiminen 3 op

OTMV1009, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opintojakso on jatkoa perusopintojaksossa "Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat" alkaneelle omien opiskelutaitojen ym. kehittämiselle ja tähtää myös työelämävalmiuksien kehittämiseen tukemiseen.

Sisältö

* Oppiminen ja opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa * Oikeustieteellisen asiantuntijuuden kehittyminen * Opiskelutaidot ja työelämätaidot * Opiskelutavat ja -tekniikat * Metakognitiiviset taidot ja motivaatio * Opiskelukunnon ylläpito * Ongelmat oppimisessa ja opiskelussa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, minkälaisia opiskelu- ja oppimistaitoja oikeustieteen opiskelu edellyttää sekä ymmärtää, että oppiminen on taito jota voidaan kehittää. Opiskelija oppii asettamaan itselleen opiskelunsa tavoitteet, arvioimaan omia oppimisprosessejaan sekä säätelemään toimintaansa em. perusteella. Opiskelija saa eväitä oikeudellisten kompetenssien/asiantuntijuuden jatkuvalle kehittämiselle.

Opintosuoritukset

- Osallistuminen opetukseen (läsnäolo 75 %) luennoilla - Harjoitustyöt - Oppimispäiväkirja - Loppuraportti ja luentokohtaiset kotitehtävät 3-6 kpl

Opetus

- Luento-opetus enintään 16 t (eri luennoitsijoita). - Loppuraportti ja kotitehtävät 50 t Ks. [tiedekunnan opinto-opas](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/OTMV1009/993), kohta toteutukset.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Tynjälä, P.: Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere: Kirjayhtymä. 1999. Lindblom-Ylänne, S., Lonka, K., & Slotte, V.: Aiotko opiskelijaksi? Helsinki: Edita. 2001.

Opettaja

OTT Johanna Friman

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Taru Wester](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.

Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin.