Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

ONOM1005, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestää [Jyväskylän kesäyliopisto](https://kesayo.jyu.fi/fi) Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään oppilaitokseen ja vasta sitten avoimeen yliopistoon oppilaitoksesta saamien ohjeiden mukaisesti. Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssin osa-alueita ovat: - Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus) - Lapsi- ja edunvalvontaoikeus - Perintö- ja testamenttioikeus - Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija - hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. - tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. - kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. - osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet - hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). 6.4.2020 MONIVALINTATENTTI MOODLESSA KLO 18.00 - TENTTIMATERIAALEIHIN SEURAAVAT MUUTOKSET POIKKEUSTILAN VUOKSI: Seuraavia EI lueta tenttiin: Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus) HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84. HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68. Em. korvautuvat seuraavilla: Hakalehto, Suvianna: Lapsioikeuden perusteet. 2018 (e-kirja), s. 113-240. Seuraavasta kirjasta luetaan perimys- ja testamenttioikeuden lisäksi avioliitto-oikeutta ? Kangas, Urpo: Perhevarallisuusoikeus. 2018 (e-kirja), avioliittolain varallisuusjärjestelmä s. 71-121. Lisäksi suositellaan luettavaksi s. 129-250. Muiden tenttimateriaalien osalta ei muutoksia. Vielä lisäyksenä ja selvennyksenä tenttimateriaaleihin: kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely opiskellaan luentokalvoista, EI Perhevarallisuusoikeus-kirjasta. Toisin sanoen, kvy kuuluu tenttimateriaaleihin siltä osin kuin niitä käytiin luennoilla läpi. Älkää lukeko kvy:hyn kuuluvia säännöksiä kirjasta.

Opetus

Verkkoluennot 20 t Verkkoluentojen osoite ilmoitetaan Moodlessa tammikuun lopussa. ti 4.2.2020 17.00-20:30 ke 5.2.2020 17.00-19:30 to 6.2.2020 17.00-19:30 ti 11.2.2020 luentotallenne Moodlessa ke 12.2.2020 17.00-19:30 to 13.2.2020 17.00-19:30 Verkkoluennoille osallistutaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti joko kotoa käsin tai ne kuunnellaan oppilaitoksessa. Verkkokokousympäristön osoitteen saat oppilaitoksesta tai opintojakson Moodle-alueelta ennen luentojen alkua. Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Tentit: 9.3.2020 klo 18:00 - 21:00 6.4.2020 klo 18:00 - 21:00 15.6.2020 klo 18:00 - 21:00

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut). Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava materiaali. Kirjallisuus: Aarnio, A.- Kangas, U.: Perhevarallisuusoikeus. 2010 tai uudempi s. 281-587 (perintö- ja testamenttioikeus). (e-kirja) Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2017 s. 1-23,123-170. (e-kirja) Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus) Välimäki, Pertti: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s. 128-147 (e-materiaali). Saarenpää, Ahti: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus (saatavilla verkko-osoitteessa: https://docplayer.fi/329246-Henkilo-ja-persoonallisuusoikeus.html HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84. HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68.

Opettaja

Professori, OTT Tuulikki Mikkola.

Toteuttaja

Jyväskylän kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Minna Moilanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen tai hakemus vastaavien opintojen hvyäksymisestä tulee olla käsiteltynä ennen ilmoittautumista.