Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

ONOM1005, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestää [Helsingin evankelinen opisto](https://www.heo.fi) Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään oppilaitokseen ja vasta sitten avoimeen yliopistoon oppilaitoksesta saamien ohjeiden mukaisesti. Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Opinnot on ensisijaiseti tarkoitettu Helsingin evankelisen opiston opiskelijoille. Opintojaksoille otetaan ulkopuolisia opiskelijoita paikkatilanteen mukaan.

Sisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssin osa-alueita ovat: - Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus) - Lapsi- ja edunvalvontaoikeus - Perintö- ja testamenttioikeus - Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija - hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. - tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. - kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. - osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet - hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). 6.4.2020 MONIVALINTATENTTI MOODLESSA KLO 18.00 - TENTTIMATERIAALEIHIN SEURAAVAT MUUTOKSET POIKKEUSTILAN VUOKSI: Seuraavia EI lueta tenttiin: Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus) HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84. HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68. Em. korvautuvat seuraavilla: Hakalehto, Suvianna: Lapsioikeuden perusteet. 2018 (e-kirja), s. 113-240. Seuraavasta kirjasta luetaan perimys- ja testamenttioikeuden lisäksi avioliitto-oikeutta ? Kangas, Urpo: Perhevarallisuusoikeus. 2018 (e-kirja), avioliittolain varallisuusjärjestelmä s. 71-121. Lisäksi suositellaan luettavaksi s. 129-250. Muiden tenttimateriaalien osalta ei muutoksia. Vielä lisäyksenä ja selvennyksenä tenttimateriaaleihin: kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely opiskellaan luentokalvoista, EI Perhevarallisuusoikeus-kirjasta. Toisin sanoen, kvy kuuluu tenttimateriaaleihin siltä osin kuin niitä käytiin luennoilla läpi. Älkää lukeko kvy:hyn kuuluvia säännöksiä kirjasta.

Opetus

Verkkoluennot 20 t Verkkoluentojen osoite ilmoitetaan Moodlessa tammikuun lopussa. ti 4.2.2020 17.00-20:30 ke 5.2.2020 17.00-19:30 to 6.2.2020 17.00-19:30 ti 11.2.2020 luentotallenne Moodlessa ke 12.2.2020 17.00-19:30 to 13.2.2020 17.00-19:30 Verkkoluennoille osallistutaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti joko kotoa käsin tai ne kuunnellaan oppilaitoksessa. Verkkokokousympäristön osoitteen saat oppilaitoksesta tai opintojakson Moodle-alueelta ennen luentojen alkua. Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Tentit: 9.3.2020 klo 18:00 - 21:00 6.4.2020 klo 18:00 - 21:00 15.6.2020 klo 18:00 - 21:00

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut). Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava materiaali. Kirjallisuus: Aarnio, A.- Kangas, U.: Perhevarallisuusoikeus. 2010 tai uudempi s. 281-587 (perintö- ja testamenttioikeus). (e-kirja) Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2017 s. 1-23,123-170. (e-kirja) Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus) Välimäki, Pertti: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s. 128-147 (e-materiaali). Saarenpää, Ahti: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus (saatavilla verkko-osoitteessa: https://docplayer.fi/329246-Henkilo-ja-persoonallisuusoikeus.html HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84. HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68.

Opettaja

Professori, OTT Tuulikki Mikkola.

Toteuttaja

Helsingin evankelinen opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Minna Moilanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen tai hakemus vastaavien opintojen hvyäksymisestä tulee olla käsiteltynä ennen ilmoittautumista.