Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Valtiosääntöoikeus 7 op

ONOM1006, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestää [Tampereen kesäyliopisto](https://tampereenkesayliopisto.fi/en/). Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään oppilaitokseen ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

- Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia - Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate - Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema - Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto - Lainsäädäntövalta - Hallitusvalta - Tuomiovallan käytön perusteet - Laillisuusvalvonta - Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen - EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista. Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1: Kirjallinen tentti JA harjoitustyö (aineistotehtävä). Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. Tätä vaihtoehtoa suositellaan opintojakson pääasialliseksi suoritustavaksi. Suoritusvaihtoehto 2: Kirjallinen tentti. Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. Tässä vaihtoehdossa kirjallisuustentin aineisto on laajempi kuin niillä, jotka suorittavat myös aineistotehtävän.

Opetus

Luennot 20 t Pe-La 13. - 14.3.2020 Pe-La 20. - 21.3.2020 Pe klo 17:00 - 20:00 La klo 9:00 - 15:00 Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita ja jakaa tehtäviä, joita ei ole Moodle oppimisympäristössä.

Arviointi

0-5

Jos opiskelija suorittaa harjoitustyön (aineistotehtävän), kirjallisen tentin osuus on suorituksen arvioinnissa 75 % ja aineistotehtävän 25 %.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. aineistotehtävän aineisto + säädökset) Kirjallisuus: Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden: Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 64-372. Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17). Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat artikkelit: Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952. Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455. Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943. Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi. Lakimies 2005, s. 1021-1049 Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 2005, s. 1050-1064.

Opettaja

OTK Juhani Kortteinen

Toteuttaja

Tampereen kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Minna Moilanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Opintomaksu

20,00  €

(lisäksi opiston veloittama maksu)

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.