Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 op

BIOT2011, Biolääketiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Opintojakso soveltuu erityisesti Biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville. Kiintiö 5 opiskelijaa. Opintojaksolla käsiteltyjen asioiden ymmärtämiseksi suositellaan anatomian, fysiologian ja solu- ja kehitysbiologian perusasioiden hallintaa. Ennen opintojaksolle tuloa suositellaan esimerkiksi Ihmisen fysiologia ja anatomia -kirjaan (Nienstedt, Hänninen ym.) perehtymistä. Kirja sisältää keskeisimmät tiedot opintojakson aihepiiristä. Avoimen opiskelijoille eivät kuulu tutkinto-opiskelijoiden opetukseen kuuluvat harjoitukset ja seminaarit. Kurssin alussa pidettävässä sisäänpääsykuulustelussa oletetaan osattavan Tortora & Derrickson: Principles of Anatomy and Physiology -kirjasta Chapter 1 -kappaleen sisältö. Sisäänpääsykuulustelun painotus on anatomian terminologiassa ja elinten & rakenteiden nimeämisessä. Kuulusteluun osallistuminen on pakollista ja se arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Oppimisalustana toimii kurssialue Moodlessa. Läsnäolo aloitusluennolla on pakollista. Jos siirryt tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan sovi seminaarien ja harjoitustöiden suorittamisesta vastuuopettajien kanssa, ja käy suorittamassa puuttuvat opintojakson osat. Kun harjoitustyöt ja seminaarityöt ovat suoritettu voidaan kurssisuoritus siirtää tutkintoon.

Sisältö

1. Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja kehitys 2. Hermoston yleinen rakenne 3. Luu-, rusto- ja lihaskudoksen rakenne ja toiminta 4. Tuki- ja liikuntaelimistön keskeiset sairaudet 5. Tuki- ja liikuntaelimistön tutkimuksessa käytettävät kokeelliset mallit

Osaamistavoitteet

1. hallitsee ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan keskeiset ominaisuudet sekä tähän liittyvän lääketieteellisen terminologian 2. osaa integroida ja soveltaa anatomian, solu- ja kehitysbiologian, histologian, biokemian sekä fysiologian tietämystään ja hallitsee kyseisen elinjärjestelmän toiminnan keskeiset säätelyjärjestelmät 3. tuntee kyseisen elinjärjestelmän keskeisimmät taudit, niiden patogeneesin sekä tutkimuksessa käytettävät kokeelliset mallit

Opintosuoritukset

1. IRT-opintokokonaisuuden sisäänpääsytentin hyväksytty suoritus 2. Hyväksytty lopputentti

Opetus

Kevät 2020. Opetukseen osallistutaan integroidusti yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja opetus järjestetään päiväaikaan Turussa. Luento-opetus (12 - 14 tuntia) Omatoiminen opiskelu oppikirjojen ja luentomateriaalien avulla (yhteensä n. 40 tuntia) Avoimen opiskelijoille eivät kuulu tutkinto-opiskelijoiden opetukseen kuuluvat harjoitukset ja seminaarit. [Kampuskartta](https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto)

Arviointi

0-5

Loppuarvosana (numerolla 0 - 5) määräytyy kirjallisen loppukuulustelun suorituksen perusteella.

Kirjallisuus

1. Tortora, GJ, Derrickson, BH, Principles of Anatomy and Physiology, 13. painos (tai uudempi) (John Wiley & Sons) soveltuvin osin 2. Kierszenbaum, AL, Tres LL, Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, 3. painos (tai uudempi) (Elsevier Saunders) soveltuvin osin 3. Luentoihin liittyvät materiaalit.

Opettaja

professori Juha Peltonen ja yliopisto-opettaja Terhi Heino

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2019 - 31.7.2019. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

30,00  €