Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketieteen opintokokonaisuus 8 op

LBIG6009, Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka, Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Opintojaksot soveltuvat erityisesti biolääketieteen, lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville. Opinnot voidaan myöhemmin täydentää lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tai biolääketieteen tutkinnon osaksi suorittamalla tutkinto-opiskelijana tästä opintojaksosta puuttuvat pienryhmäopetukset ja laboratorioharjoitustyöt. Opetukseen osallistutaan integroidusti yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja opetus järjestetään Turussa. Opintokokonaisuuta ei voi suorittaa yksittäisinä opintojaksoina.

Opetus

Opinnot alkavat heti vuoden 2020 alussa.

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede, luentotentti A 2 op (LBIG6007)

Sisältö

1) Proteiinit: aminohappojen ja proteiinien synteesi ja hajotus, entsyymien toiminta, hemiproteiinit, hengitysketju 2) Hiilihydraatit: biosynteesi, energia-aineenvaihdunta, glykoproteiinit

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle luodaan kuva elintoiminnoista dynaamisena biokemiallisena tasapainotilana ja annetaan valmius ymmärtää sairauksia molekyylien toiminnan häiriötiloina. Opiskelijan tulee osata/ymmärtää: 1) lääketieteellisen biokemian perustiedot muita opintojaksoja ja ammattia varten 2) elimistön aineenvaihdunnan dynaamisen tasapainotilan merkitys terveydelle 3) molekyylien ja biokemiallisten toimintojen häiriöiden merkitys sairauksien synnyssä ja hoitojen kohteena

Opintosuoritukset

Luentotentti

Opetus

Kevät 2020. Luennot 40 tuntia ja omatoimista opiskelua. Pääosa luennoista on yhteisiä biolääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoille. [Kampuskartta](http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx)

Arviointi

0-5

Hyväksytty numerolla 1 - 5 tai hylätty. Luentotentti A otetaan huomioon 20% painotuksella opintokokonaisuuden loppuarvosanaa laskettaessa.

Kirjallisuus

Champe, Harvey & Ferrier: Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2017 tai uudempi painos tai muu kansainvälistä tasoa oleva lääketieteellisen biokemian oppikirja, joka sisältää vastaavat tiedot. Luennot

Opettaja

Klaus Elenius, Kati Elima, Anne Jokilammi

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede, luentotentti B 2 op (LBIG6008)

Sisältö

1)Lipidit: synteesi ja aineenvaihdunta, kompleksit lipidit, kolesteroli, solukalvo 2)Ravinnon ja liikunnan biokemiaa: vitamiinit, hivenaineet, etanoli, elimistön puskurijärjestelmät, metabolian integraatio

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle luodaan kuva elintoiminnoista dynaamisena biokemiallisena tasapainotilana ja annetaan valmius ymmärtää sairauksia molekyylien toiminnan häiriötiloina. Opiskelijan tulee osata/ymmärtää: 1) lääketieteellisen biokemian perustiedot muita opintojaksoja ja ammattia varten 2) elimistön aineenvaihdunnan dynaamisen tasapainotilan merkitys terveydelle 3) molekyylien ja biokemiallisten toimintojen häiriöiden merkitys sairauksien synnyssä ja hoitojen kohteena

Opintosuoritukset

Luentotentti

Opetus

Kevät 2020. Luennot 31 tuntia ja omatoimista opiskelua.

Arviointi

0-5

Hyväksytty numerolla 1-5 tai hylätty. Luentotentti B otetaan huomioon 20% painotuksella opintokokonaisuuden loppuarvosanaa laskettaessa.

Kirjallisuus

Champe, Harvey & Ferrier: Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2017 tai uudempi tai muu kansainvälistä tasoa oleva lääketieteellisen biokemian oppikirja, joka sisältää vastaavat tiedot. Luennot

Opettaja

Klaus Elenius, Kati Elima, Anne Jokilammi

Lääketieteellisen biokemian ja molekyylilääketieteen lopputentti 4 op (LBIG6010)

Sisältö

1)Proteiinit: aminohappojen ja proteiinien synteesi ja hajotus, entsyymien toiminta, hemiproteiinit, hengitysketju 2) Hiilihydraatit: biosynteesi, energia-aineenvaihdunta, glykoproteiinit 3) Lipidit: synteesi ja aineenvaihdunta, kompleksit lipidit, kolesteroli, solukalvo 4)Ravinnon ja liikunnan biokemiaa: vitamiinit, hivenaineet, etanoli, elimistön puskurijärjestelmät, metabolian integraatio 5)Molekyylilääketiede: veren hyytyminen, signalointi, vasta-aineet, geeniterapia, epigenetiikka, omiikat, henkilökohtainen lääketiede Sisältö kattaa myös luentotenttien A ja B osuuden.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle luodaan kuva elintoiminnoista dynaamisena biokemiallisena tasapainotilana ja annetaan valmius ymmärtää sairauksia molekyylien toiminnan häiriötiloina. Opiskelijan tulee osata/ymmärtää: 1) lääketieteellisen biokemian perustiedot muita opintojaksoja ja ammattia varten 2) elimistön aineenvaihdunnan dynaamisen tasapainotilan merkitys terveydelle 3) molekyylien ja biokemiallisten toimintojen häiriöiden merkitys sairauksien synnyssä ja hoitojen kohteena

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti Luennot ja niihin liittyvät kirjalliset ohjeet

Opetus

Kevät 2020. Luennot 90 tuntia (sisältää myös luentotentti A:n ja B:n osuuden) ja omatoimista opiskelua. Avoimen opiskelijoille opintojakso tarjotaan 4 op -kokonaisuutena (luennot). Avoimen opiskelijoille ei kuulu pienryhmäopetukset ja laboratorioharjoitustyöt.

Arviointi

0-5

Hyväksytty numerolla 1-5 tai hylätty. Lopputentti otetaan huomioon 60% painotuksella opintokokonaisuuden loppuarvosanaa laskettaessa.

Kirjallisuus

Champe, Harvey & Ferrier: Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2017 (tai uudempi) tai muu kansainvälistä tasoa oleva lääketieteellisen biokemian oppikirja, joka sisältää vastaavat tiedot. Luennot ja niihin liittyvät kirjalliset ohjeet

Opettaja

Klaus Elenius, Kati Elima, Anne Jokilammi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut) Opinto-oikeus on voimassa 1.1.2020 - 31.7.2020.

Opintomaksu

80,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.