Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Organisaatiot ja johtaminen 5 op

PYJO0012, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teema-alueita ovat johtamisajattelun kehittyminen sekä keskeisten johtamis- ja organisaatioteorioiden perusteet. Kurssilla käsitellään klassisia organisaatioteorioita, keskeisiä organisaatiomuotoja, johtamistyylejä, tiimityötä, vuorovaikutustaitoja, tunneälyä, oppimista. Opintojaksoon on integroitu opiskelu- ja työelämätaitojen opetusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historiallisesta kehityksestä sekä johtamisen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi opiskelija oppii erilaisista organisaatiomalleista ja tämän hetken keskeisistä johtamisen ja organisoinnin käsitteistä. Opiskelija tuntee tunneälyn peruselementit. Opiskelija tietää palautteen antamisen ja työyhteisöviestinnän perusseikkoja.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti, harjoitustehtävät, digitaalinen portfolio ja harjoitusseminaareissa tehtävät harjoitustyöt. Opintojakson luennoilla läsnäolo on erittäin suositeltavaa, sillä luennot ovat interaktiivisia ja digitaalinen portfolio pohjautuu luentoihin. Luennoilla yksittäinen poissaolo tulee korvata itsenäisellä tiedonhaulla. Harjoituksista poissaolo tulee korvata vastaavilla lisätehtävillä.

Opetus

Lähiopetus (luennot) ja verkkotyöskentely syyskuu 2019

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Seeck, H. (2012, kolmas tai uudempi painos). Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus. 2. Hamel, Gary 2007. Johtamisen tulevaisuus. Talentum Sekä kurssin alussa ilmoitetut artikkelit ja caset. Luvut tarkennetaan kurssin alussa.

Opettaja

Harri Virolainen

Toteuttaja

Peräpohjolan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mia.stening[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.