Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Johdatus oikeustieteeseen 5 op

YTDK0024, Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Johdatus oikeustieteeseen 5 op -opintojakso on tutkinto-opinnoissa pakollinen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka haluavat opiskella oikeustieteen opintoja sivuaineena sekä niille luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijoille, jotka suorittavat ympäristöoikeudellisten aineopintojen opintokokonaisuuden. Lisäksi opintojakso sisältyy yhteiskuntaopin opetettavan aineen pätevyyteen vaadittaviin opintoihin.

Sisältö

Peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta. Oikeudelliset peruskäsitteet, oikeuslähteet, yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden perussisältö, tenttiin valmistautuminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan siten, että opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita ja oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Kun kurssi on suoritettu hyväksytysti, opiskelijalla on alustava käsitys oikeudellisten ilmiöiden ja käytäntöjen yhteiskunnallisista, historiallisista ja kulttuurisista suhteista. Hänen tulisi hallita oikeudellisen sääntelyn, ratkaisutoiminnan ja metodiopin perusteet sekä yksityis- ja julkisoikeuden eri osa-alueiden keskeiset normit ja yleiset opit. Opiskelija tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja tietää, millä perustein ja tavoin oikeudellisia ongelmia ratkaistaan. Hänellä on myös alustavat valmiudet oikeudelliseen tiedonhakuun.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti

Opetus

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan järjestämät luennot, kotitehtävät ja tentti 17.9.2019 alkaen. Katso tarkemmat tiedot [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YTDK0024/10471)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1.Husa, Jaakko - Pohjolainen, Teuvo: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet. 4., uudistettu painos. Helsinki: Talentum 2014. ISBN 978-952-14-2167. Luetaan sivut 1-211.-9 2.Saarnilehto, Ari et al: Varallisuusoikeus, 2., uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro 2012. Teos on luettavissa Sanomapro.fi-palvelussa Osa I Lähtökohdat Osa II Velvoite Osa III Sopimus Osa IV Vahinkojen korvaaminen Osa V Perusteettoman edun palautus 3.Lappi-Seppälä et al: Rikosoikeus. 4. painos. Helsinki: WSOYpro 2013. ISBN 978-952-63-2676-4 Osa I Yleisiä kysymyksiä: luku 4, luku 6, luku 7 (Osa II Rikoslajit pääpiirtein, oheislukemistona) 4. Vuorenpää, Mikko: Prosessioikeuden perusteet, 2009, s. 9-35 ja 59-195.

Opettaja

OTT Paula Klami-Wetterstein

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Moilanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.moilanen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.