Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

LR03 Rahoituksen perusteet 5 op

LT012007, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa **HUOM!** Suositeltavaa on, että opintojaksot LR01 (LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu sekä LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä) ja TKMY1 Talousmatematiikan perusteet on suoritettuina ennen tätä kurssia.

Sisältö

Rahoitusmarkkinat, arvonmääritys, rahoitusinstrumentit ja niiden hinnoittelu, pitkän ja lyhyen tähtäimen rahoituksen suunnittelun teemat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen rahoitustoiminnon perusteisiin, rahoitusmarkkinoihin ja rahoituksen teoriaan sekä näin luoda opiskelijalle kattava yleiskuva rahoituksen kentästä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee rahoituksen perusteorian ja ymmärtää sen sovellettavuuden käytännössä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti ja ATK-harjoitus **Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot** Tentti ja atk-harjoitus on suoritettava hyväksytysti saman kurssikierron aikana.

Opetus

Luennot 24 t, harjoitukset 24 t ja atk-harjoitus 4 t **Kevätlukukausi 2020, periodi III (7.1. - 16.2.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012007/1584), valitse kohta Toteutukset. (**HUOM!** Luennot ja harjoitukset ovat aikataulussa erikseen. Valitse vaihtoehtoisista harjoitusryhmistä yksi) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

1. Corporate Finance. An Introduction. Pearson Education., Welch, Ivo (2009), 0-321-58727-8. Luvut 1-9, 15, 16, 19. 2. Yritysrahoitus, 5. uudistettu painos (tai uudempi), Helsinki, Edita 2007, Niskanen, Jyrki; Niskanen, Mervi. Luvut 1-10, 12-14. Muu kuulustelu ja oppimateriaali

Opettaja

Mikko Kepsu

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/6

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Suositeltavaa on, että opintojaksot LR01 (LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu sekä LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä) ja TKMY1 Talousmatematiikan perusteet on suoritettuina ennen tätä kurssia.