Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

LR07,6 IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit 3 op

LT012056, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisten tilinpäätösstandardien viitekehykseen ja keskeisiin IFRS-standardeihin. Lisäksi kurssilla sovelletaan omaisuuserien arvonmäärityksen malleja kirjanpidon vientien dokumentaationa. Kurssilla laaditaan harjoitustöitä laskentainformaation laatimisen ja soveltamisen näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista (IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit) ja niiden soveltamisesta yritysten kirjanpidossa sekä vaikutuksesta tilinpäätöksen suunnittelutilanteisiin.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, tentti ja harjoitustyöt. (Kirjatentti ei enää suoritusvaihtoehto)

Opetus

Luento-opetus 12 t, harjoitukset 6 t. **Kevätlukukausi 2020, periodi III (7.1. - 16.2.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012056/1593). Valitse kohta Toteutukset. (**HUOM!** Luennot ja harjoitukset ovat aikataulussa erikseen) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä Turun yliopiston sähköisessä tenttitilassa (Turku, Pori, Rauma). Tentti on suoritettavissa seuraavina ajanjaksoina: 17.-23.2.2020, 11.-17.5.2020 sekä 10.-16.8.2020 Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä: [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) > Tentit sähköisessä tenttipalvelussa (exam) > [Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje](https://utuguides.fi/c.php?g=669085)

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu tentistä (70%) ja harjoitustöistä (30%).

Kirjallisuus

IFRS Käytännön käsikirja (4. uudistettu painos). Edita, Helsinki, Halonen, Jari et al. (2017), 978-951-37-7025-9.

Opettaja

Antti Fredriksson

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 1/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.