Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op

JO022021, Johtaminen ja organisointi, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa

Sisältö

Kurssilla käsitellään organisaation henkilöstöjohtamisen keskeisiä osa-alueita, kuten rekrytointia, perehdyttämistä, suoritusarviointia, palkitsemista, osaamisen kehittämistä ja esimiestyötä. Lisäksi kurssilla tutustutaan Suomen työmarkkina-järjestelmän keskeisiin aihealueisiin. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöjohtamisen tuloksellisuuteen, kanvainvälisen henkilöstöjohtamisen erityispiirteisiin sekä käsitellään organisaatioon sitoutumisen ja psykologisen sopimuksen sekä vastuullisen henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin teemoja. Kurssilla käsiteltäviä teemoja konkretisoidaan erilaisten pohdintatehtävien ja luentokeskustelujen avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen yritysten ja organisaatioiden toiminnassa, tuntee henkilöstöjohtamisen tehtäväkentän ja roolit sekä keskeiset henkilöstöjohtamisen prosessit. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet organisaation tuloksen kannalta. Kurssin käytyään opiskelija tuntee henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) strategisen merkityksen sekä alan keskeiset tutkimukselliset lähestymistavat.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti tai harjoitustyö(t) ja oppimispäiväkirja. Harjoitustehtävä(t) ja oppimispäiväkirja (ohjeistetaan kurssin alussa)

Opetus

Luennot 24 t **Kevätlukukausi 2020, periodi III (7.1. - 16.2.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO022021/1259), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä Turun yliopiston sähköisessä tenttitilassa (Turku, Pori, Rauma). Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä: [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) > Tentit sähköisessä tenttipalvelussa (exam)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Viitala, Riitta: Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä, Helsinki: Edita, 2007. ISBN:978-951-37-4804-3. Boxall, Peter - Purcell, John: Strategy and Human Resource Management. 3. Edition, 2011. ISBN 978-0-230-57935-4.

Opettaja

Maarit Laiho

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/10

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.