Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

MA13 Markkinointiviestintä 6 op

MA032014, Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään markkinointiviestinnän eri keinoihin ja niiden erityispiirteisiin sekä selvitetään markkinointiviestinnän tehtävät ja vaikutukset alaan liittyvän tutkimuksen kautta. Lisäksi tarkastellaan kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän roolia ja merkitystä brändin ja imagon rakentamisessa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän keinojen ja eri medioiden kokonaisuuden sekä osaa laatia IMC-ajattelua noudattavan markkinointiviestintäsuunnitelman, erityisesti painottuen digitaalisiin mediamahdollisuuksiin ja digitaalisen markkinointiviestinnän työkaluihin.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t)

Opetus

Luento-opetus 24 t (III periodi), harjoitukset 18 t (IV-periodi) **Kevätlukukausi 2020, periodit III-IV (7.1. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MA032014/3094), valitse kohta Toteutukset. (Luento- ja harjoitusajat koottu samaan listaan) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Copley Paul, Marketing communications management, Los Angeles, Sage Publications, 2014 tai uudempi. 2. Tuten Tracy L.; Solomon Michael R., Social media marketing. Upper Saddle River, NJ. Pearson 2013 tai uudempi. 3. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Opettaja

Ulla Hakala

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.